Projecten

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie wil een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

 • Groenprojecten per regio

  De provincie realiseert samen met gemeenten en andere betrokken partijen meer groen in de provincie.

 • Koopmanspolder

  Aan de rand van Noord-Holland, tussen Andijk, Wervershoof en het IJsselmeer ligt de Koopmanspolder. Een polder van 16 hectare die een grootse verandering heeft ondergaan. Een stuk alledaags buitendijks grasland is veranderd in een fraai samenspel van natuur, water, landschapskunst, cultuur(historie) en recreatie.

 • Natuurontwikkeling Texel

  Inwoners en toeristen kunnen straks genieten van nog meer natuur op Texel. De bijzondere natuur op Texel krijgt de komende jaren namelijk een impuls. Zo worden bijvoorbeeld de leefgebieden voor zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Samen met haar partners werkt de provincie aan de inrichting van natuurgebieden Waalenburg en De Bol. Natuurgebied Dorpzicht en Hanenplas zijn al gereed.

 • Oostelijke Vechtplassen

  De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

 • Rondje Naardermeer

  Tussen Amsterdam en het Gooi ligt de Groene Uitweg, een gebied met weidse uitzichten, polders, water, monumenten en rust. Rond het Naardermeer loopt een fraaie fiets- en wandelroute: rondje Naardermeer. Deze route langs weilanden en waterrijke natuur is nog niet compleet. Dit rondje maakt de provincie Noord-Holland volledig door een tunnel en faunapassages aan te leggen. Zo ontstaat een veilige en recreatief aantrekkelijke verbinding voor fietsers, wandelaars en dieren.

 • Vliegveld Bergen

  Het voormalig vliegveld ten zuiden van Bergen is ingericht om ruimte te bieden aan waterberging en natuur. Ook is gekeken naar versterking van de recreatiemogelijkheden. De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelden samen met de gemeente Bergen een inrichtingsplan op dat is inmiddels uitgevoerd.

 • Fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht

Uitgelicht