Vrijwilligers natuur- en landschap

In Noord-Holland zetten vele duizenden beroepskrachten en vrijwilligers zich in voor natuur- en landschapsbeheer. Zij zijn vaak verenigd in lokale, regionale en landelijke organisaties; sommigen betrekken bewoners en bezoekers bij het groen door excursies, lezingen, cursussen en gastlessen op scholen. Anderen verzamelen onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld door vogels te tellen of werken in het groen. Samen vormen zij de beste ambassadeurs van de groene leefomgeving.

De provincie vindt het belangrijk dat vrijwilligers bij hun werkzaamheden de ruimte krijgen om zelf initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te dragen. Om dat mogelijk te maken en hen te ondersteunen, subsidieert zij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en een aantal natuurbeherende organisaties (zie: Meerjarenprogramma Groen, pdf, 1,18MB).