Inkoop en aanbesteden

De provincie koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen euro aan werken, diensten en producten in en doet graag zaken met betrouwbare leveranciers die met ons meedenken, ons verder brengen en zelf voorop lopen. Het inkoopbeleid sluit aan bij de Europese regelgeving, met extra aandacht voor duurzaamheid, innovatie, social return, doeltreffend en doelmatig en goed opdrachtgeverschap.

Infographic Inkoopbeleid

Voor een uitgebreide tekstversie klik op dit document.

Waar vind ik opdrachten van de provincie Noord-Holland?

Als een opdracht boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomt, publiceert de provincie de aanbesteding op TenderNed.  Opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens worden gericht uitgevraagd. Om efficiencyslagen te kunnen maken, werkt de provincie waar mogelijk met raamovereenkomsten. 

De provincie bepaalt de inkoopprocedure aan de hand van onderstaand schema. Daarbij behoudt zij zich het recht voor een afwijkende procedure te kiezen, als daar zwaarwegende argumenten voor zijn aan te voeren. 

Inkoopprocedures
Inkoopprocedure Werken Leveringen en diensten
Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag Tot € 50.000,-  Tot € 50.000,-
Meervoudig onderhandse offerteaanvraag € 50.000,- tot €1.500.000,-  € 50.000,- tot € 209.000,-
Nationaal aanbesteden € 1.500.000,- tot € 5.548.000,-  n.v.t.
Europees aanbesteden Vanaf € 5.548.000,-  Vanaf € 221.000,-

 

Social return

De provincie stelt social return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde bij aanbestedingen. Dit betekent dat bij aanbestedingstrajecten van diensten en infrastructurele projecten met een waarde boven de Europese drempelbedragen  en met een contractduur langer dan 6 maanden, de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het contract mensen helpt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Dat kan door kandidaten uit de doelgroep van social return in dienst te nemen of een opleiding, training of stage aan te bieden. Ook andere begeleidingsvormen zijn mogelijk. Mensen uit de doelgroep zijn bijvoorbeeld mensen die minimaal 3 maanden werkloos zijn en staan ingeschreven bij een uitkeringsinstantie zoals het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie, voortijdige schoolverlaters (jongeren tot 23 jaar die het onderwijs zonder diploma verlaten) zijn of onder de WSW-, WGA/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling vallen.
Myriam in ’t Veen is coördinator social return en adviseert de opdrachtnemer bij de invulling van social return tijdens de uitvoering van het contract. Voor meer informatie over social return kunt u contact opnemen met Myriam in ’t Veen, e-mail: socialreturn@noord-holland.nl en telefoon: (023) 514 47 36.