Aanmelden voor nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van het beleid van de provincie? Meld u dan aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven provincie Noord-Holland
Inschrijven Frequentie
A8-A9 meerdere keren per jaar
HOV in 't Gooi meerdere keren per jaar
HOV Schiphol-Oost meerdere keren per jaar
HOV Velsen meerdere keren per jaar
N236 - Aanleg natuurverbinding meerdere keren per jaar
Nieuwsbrief Groen meerdere keren per jaar
NH Kwartaalblad 4 keer per jaar
NH Weekbericht wekelijks
Nieuwsbrief Wonen provincie Noord-Holland 6 keer per jaar
Natura 2000 Kennemerland-Zuid meerdere keren per jaar
Natura 2000 Laag Holland meerdere keren per jaar
Natura 2000 - Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer meerdere keren per jaar
Omgevingsvisie NH2050 meerdere keren per jaar
Waterrecreatie meerdere keren per jaar

NH Weekbericht

Snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen bij de provincie Noord-Holland? Dat kan, dankzij een gratis abonnement op het NH Weekbericht. Deze wekelijkse digitale nieuwsbrief biedt iedere editie

  • een actueel overzicht van door Gedeputeerde Staten genomen besluiten
  • door Provinciale Staten ingediende Statenvragen
  • geplande commissievergaderingen.

Daarnaast informeert het NH Weekbericht over actuele onderwerpen die bij de provincie Noord-Holland spelen.

NH Weekbericht verschijnt in iedere week dat Gedeputeerde Staten vergaderen, gemiddeld zo’n 40 keer per jaar. Abonnees ontvangen het NH Weekbericht op woensdag of donderdag in de mail.
U kunt zich voor gratis toezending aanmelden.

Uitgelicht