Ruimtelijke inrichting

De provincie zorgt samen met andere overheden voor een goede inrichting van de leefomgeving. Ze vindt duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendigheid belangrijk. Ze streeft naar een aantrekkelijke groenblauwe en stedelijke omgeving, waar mensen op een zo prettig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren. Er is behoefte aan ruimte voor water, woningbouw, natuur en landschap, bedrijven, landbouw, wegen en duurzame energiewinning. De provincie bekijkt deze factoren in samenhang en maakt zo het regionale ruimtelijk-economisch beleid en coördineert bij kwesties die de gemeentegrenzen overstijgen.

Actueel

  • Start nieuwe fase Schipholcorridor

    23 januari 2018

    De bestuurders van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben in december ingestemd met de start van een nieuwe fase in de aanpak van de Schipholcorri...

  • Wijzigingen PRV ter inzage

    08 januari 2018

    Op 18 april 2017 besloten Gedeputeerde Staten (GS) een aantal artikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) te wijzigen.

Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening

Kaart Structuurvisie 2040