Nieuws

 • Provincie geeft digitaal inzicht in woningbouwlocaties Noord-Holland Noord

  13 juli 2018 Provincie geeft digitaal inzicht in woningbouwlocaties Noord-Holland Noord Alle woningbouwplannen in Noord-Holland Noord zijn vanaf nu digitaal in te zien via de viewer woningbouwlocaties.
 • Kustpact Noord-Holland afgerond

  25 juni 2018 Kustpact Noord-Holland afgerond De uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland is afgerond. Alle 27 samenwerkende partners die het afgelopen jaar onder regie van de provincie Noord-Holland hieraan hebben gewerkt, zijn tevreden met het behaalde resultaat.
 • Inwoners omarmen ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’

  17 mei 2018 Inwoners omarmen ambitie Balans tussen economische groei en leefbaarheid Maar liefst 95% van de Noord-Hollanders is positief over de ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Ook de deelambities die de provincie heeft benoemd om deze balans te realiseren, vinden de inwoners van Noord-Holland aansprekend. Hierbij scoort de deelambitie het ‘Versterken van het Noord-Hollands landschap’ het hoogst. Deze resultaten ondersteunen de koers die provincie Noord-Holland heeft gekozen voor de Omgevingsvisie NH2050.
 • Wijzigingen PRV vastgesteld

  22 maart 2018 Wijzigingen PRV vastgesteld Opsomming Op 20 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) een aantal wijzingen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld.
 • Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling

  15 maart 2018 Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor kleinschalige projecten voor plattelandsontwikkeling in 2018 met € 1.510.000,-.
 • Provincie en gemeente slaan handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen

  13 maart 2018 Provincie en gemeente slaan handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen De provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad gaan de komende 4 jaar intensief samenwerken om het gebied Zaanstad-Midden te ontwikkelen.
 • Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord

  08 maart 2018 Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord Ook in Noord-Holland Noord worden alle woningbouwprojecten aardgasvrij gebouwd. Dat streven hebben 17 gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken.
 • Zonnepark Groene Hoek geopend

  06 maart 2018 Zonnepark Groene Hoek geopend Bij de Groene Hoek, gemeente Haarlemmermeer, wordt 6 maart het grootste zonnepark van Noord-Holland geopend. Het park kan 9.000 huishoudens van energie voorzien.
 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  17 juli 2018 Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.
 • De Kop van Noord-Holland pakt slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan

  16 februari 2018 De Kop van Noord-Holland pakt slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan De gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Opmeer en de provincie Noord-Holland gaan er samen voor zorgen dat alle buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden. Uit een net uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de regio behoefte is aan zeker 6600 huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers, terwijl er momenteel maar 3500 plaatsen bekend zijn.
 • Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie

  14 februari 2018 Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie Maar liefst 350 raadsleden, Statenleden, bestuurders, ambtenaren en afgevaardigden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties uit Noord-Holland bouwden 8 februari samen aan de Omgevingsvisie NH2050.
 • Ontwikkeling Haarlem Oostpoort bezegeld in alliantiepact

  08 februari 2018 Ontwikkeling Haarlem Oostpoort bezegeld in Alliantiepact Met de ondertekening van het alliantiepact komt de ontwikkeling van Haarlem Oostpoort een stap dichterbij. Dinsdag 5 februari beklonken 25 partijen hun samenwerking om van het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude een geweldige stadsentree te maken.
 • Start nieuwe fase Schipholcorridor

  23 januari 2018 Start nieuwe fase Schipholcorridor De bestuurders van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben in december ingestemd met de start van een nieuwe fase in de aanpak van de Schipholcorridor, de optimalisatie van stationsomgevingen langs de spoorlijn tussen Leiden en Lelystad.
 • Wijzigingen PRV ter inzage

  08 januari 2018 Wijzigingen PRV ter inzage Afbeelding Op 18 april 2017 besloten Gedeputeerde Staten (GS) een aantal artikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) te wijzigen.
 • Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast

  22 december 2017 Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Koers NH2050 definitief vastgesteld. Een mijlpaal in het proces naar de omgevingsvisie.
 • Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone

  21 december 2017 Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Oostzaan laten weten niet akkoord te gaan met de plannen om twee woningen toe te staan in de bufferzone, het groene gebied van de Randstad. Bouwen in een bufferzone is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, waar nu niet aan wordt voldaan.
 • Verkoop Crailo getekend

  21 december 2017 Gebouw Crailo 2 Met een handtekening van de verkopende provincie Noord-Holland en de kopende drie gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum is vanochtend de aankoop bekrachtigd van Crailo.
 • Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap

  20 december 2017 Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap Wat zijn typische kenmerken van het landschap in de provincie Noord-Holland? En hoe zorg je er voor dat die ook in de toekomst behouden blijven?
 • Wat te doen met die lege stal?

  14 december 2017 Wat te doen met die lege stal? Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan.
 • Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland

  13 december 2017 Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie.
 • Provincie onderzoekt beleving van stationsgebieden

  01 december 2017 Provincie onderzoekt beleving van stationsomgeving In de komende weken voert de provincie een belevingsonderzoek uit in de directe omgeving van alle 60 treinstations in Noord-Holland.
 • Koers omgevingsvisie Noord-Holland: balans tussen economische groei en leefbaarheid

  29 november 2017 Provincie Noord-Holland helpt 45-plussers aan een baan De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid.
 • Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht

  03 november 2017 Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust.
 • Groene ideeën gezocht voor bedrijventerreinen

  18 oktober 2017 Groene ideeën gezocht voor bedrijventerreinen Bedrijvig Groen is een prijsvraag van de provincie Noord-Holland om bedrijventerreinen groener en aantrekkelijker te maken. Iedere Noord-Hollander met een groen idee voor bedrijventerreinen kan deze indienen bij de provincie. De drie beste ideeën worden op kosten van de provincie uitgevoerd.
 • Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer

  11 oktober 2017 Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer Een ruil van 310 hectare grond. Daarover willen 10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken maken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.
 • PS vergaderen over Noord-Holland in 2050

  10 oktober 2017 PS vergaderen over Noord-Holland in 2050 Tijdens de extra vergadering van Provinciale Staten (PS) op 9 oktober over de omgevingsvisie hebben alle politieke partijen aangegeven hoe de provincie er uit moet zien in 2050.
 • Bijna 17 miljoen voor aantrekkelijke en toegankelijke stationsgebieden

  05 oktober 2017 Bijna 17 miljoen voor aantrekkelijke en toegankelijke stationsgebieden Stationsgebieden in Noord-Holland aantrekkelijker en beter toegankelijk maken. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten bijna 17 miljoen beschikbaar.
 • Volg 9 oktober live PS-debat over koers omgevingsvisie

  04 oktober 2017 Volg 9 oktober live PS-debat over koers omgevingsvisie Provinciale Staten voeren maandag 9 oktober om 13.00 uur een richtinggevend debat over de koers van de omgevingsvisie.
 • Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij

  20 september 2017 Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zorgen voor meer bezoekers aan natuur- en recreatiegebieden in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is de belangrijkste uitkomst van de ‘pilot Buitenpoorten’.
 • Provincie verduidelijkt regelgeving zonneparken

  19 september 2017 Provincie verduidelijkt regelgeving zonneparken De kaders voor de aanleg van zonneparken zijn aangescherpt door de provincie. Voor het bouwen van zonneparken in Noord-Holland is verduidelijkt dat zonneparken ook naast dorpslinten ontwikkeld kunnen worden.
 • Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond

  13 september 2017 Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond Op 17 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de aanvraag afgewezen voor een omgevingsvergunning voor de realisering van 6 windturbines op de locatie ten westen van de dorpskern Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in de gemeente Medemblik. Engie heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State.
 • Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

  13 september 2017 Windpark Westfrisia mag worden gebouwd De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark, dat bestaat uit vijf turbines, mag worden gebouwen langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik.
 • De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markermeerdijken

  06 september 2017 De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markeermeerdijken De provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project versterking Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gebeurt op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
 • Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek

  31 augustus 2017 Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek In de gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Groene Hoek, waar een zonnepark van 50 hectare wordt aangelegd, daarvoor aangewezen als zogenaamd stimuleringsgebied voor zonne-energie.
 • Landschapstriënnale van start

  30 augustus 2017 Landschapsfestival van start Natuur en landschap staat de hele maand september in de schijnwerpers met ruim 50 activiteiten. Met de komst van de eerste Landschapstriënnale in Noord-Holland in Park21, kan iedereen er vanaf zaterdag 2 september terecht die meer wil weten over het landschap van nu en later. Een maand vol excursies, tentoonstellingen, debatten, hapjes en drankjes. Voor jong en oud.
 • GS geven discussiedocument koers omgevingsvisie vrij

  24 augustus 2017 GS geven discussiedocument koers omgevingsvisie vrij Gedeputeerde Staten (GS) hebben het ‘Discussiedocument; 3 verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050’ vrijgegeven dat Provinciale Staten (PS) moet helpen de koers te bepalen voor de Omgevingsvisie NH2050.

Uitgelicht