Projecten

 • Crailo

  De provincie Noord-Holland was eigenaar van het voormalig defensieterrein Crailo, een gebied van ongeveer 40 hectare groot. Het ligt midden tussen de heide en het bos en is bereikbaar via de nabijgelegen A1. De gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben Crailo in december 2017 overgenomen van de provincie.

 • Zaancorridor

  De Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam Centraal naar Heerhugowaard, is onderdeel van het programma ov-knooppunten. De omgeving rondom de stations bieden prima locaties voor woningzoekenden, bedrijven en instellingen die zich in de Metropoolregio Amsterdam willen vestigen. De provincie werkt samen met de betrokken gemeenten om de stations, in samenhang met elkaar, te ontwikkelen tot aantrekkelijke plekken met een gevarieerd aanbod van woningen en voorzieningen.

 • Kennemerlijn

  De Kennemerlijn is onderdeel van het programma ov-knooppunten. De corridor Zuid-Kennemerland omvat de spoorlijn tussen de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Na Haarlem vertakt deze lijn zich in 3 richtingen.

 • Omgevingsvisie

  In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland stelt een omgevingsvisie op samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

 • Omgevingswet

  De rol van de overheid zal door de Omgevingswet veranderen. Kernpunt van de Omgevingswet is om vaker samen te werken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden.

 • Kust op Kracht

  Tot eind 2015 is door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de provincie gewerkt aan de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kust tussen Camperduin en Callantsoog. Nu de kust veilig is, is het tijd om het landschap mooier te maken. Het project Kust op kracht wil de Noord-Hollandse kust aantrekkelijker maken en meer bezoekers trekken, langer vasthouden en ervoor zorgen dat bezoekers de regio vaker bezoeken. De provincie ondersteunt ongeveer 50 projecten rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog die het landschap mooier maken, recreatie uitbreiden en de regionale economie stimuleren (Programma’s Ruimtelijke Kwaliteit I en I). Er komen onder andere nieuwe fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen.

 • HOV in 't Gooi

 • HOV Schiphol-Oost

Uitgelicht