Europa

De provincie heeft veel te maken met Europese wetten en regels, zoals milieunormen en regels voor aanbestedingen. Daarom probeert de provincie in een vroeg stadium de Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden. De provincie Noord-Holland werkt daarbij zoveel mogelijk samen met de andere regio’s in Europa.

Europese subsidies

Er zijn verschillende Europese subsidies beschikbaar voor bedrijven, overheden en instellingen. De provincie Noord-Holland kan aanspraak maken op verschillende subsidieprogramma's. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Vanuit het bestaande beleid wordt, waar mogelijk, actief gebruik gemaakt van Europese subsidie.

Een overzicht van Europese subsidiemogelijkheden vindt u op de website Europa Nu. Heeft u vragen over Europese subsidiemogelijkheden? Mail dan het Adviespunt Europese subsidies bij de provincie Noord-Holland.

Europese netwerken

De provincie Noord-Holland neemt in Brussel deel aan diverse Europese netwerken. Het doel hiervan is de belangen van de provincie in Europa te behartigen en kennis uit te wisselen.

Europese projecten

De provincie neemt deel aan een aantal Europese projecten. Een overzicht ziet u op deze 2 kaarten: Projectenkaart Europa en Europa om de hoek.

 

Uitgelicht

Europastrategie Noord-Holland 2017-2021

Randstad Europastrategie