Digitale bereikbaarheid

Op 18.000 percelen in het Noord-Hollandse buitengebied is nog geen snel internet mogelijk. Om in deze zogenaamde witte gebieden de aanleg van bijvoorbeeld glasvezel mogelijk te maken, ondersteunt de provincie kansrijke initiatieven van bewoners en gemeenten.

Snel internet (breedband) is een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van de productie van een boerderij of het maken van huiswerk, zonder internet gaat het tegenwoordig niet. Lokale initiatieven die in de witte gebieden breedband willen realiseren, wachten vaak op financiering. De provincie wil deze initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen. Dat mag alleen in die gebieden waar in de komende drie jaar geen snel internet wordt aangelegd door commerciële bedrijven, zoals KPN en Ziggo. Om dat na te gaan heeft de provincie eind 2017 een marktconsultatie uitgevoerd.

Aanvragen

Op 15 februari 2018 publiceert de provincie op deze pagina een overzicht van de gebieden waarvoor een garantstelling wordt aangevraagd.
Wie al kenbaar heeft gemaakt een garantstelling te willen aanvragen krijgt hierover persoonlijk bericht. Overige gegadigden kunnen op basis van het gepubliceerde overzicht een concurrerende aanvraag indienen. Dit overzicht vindt u in 'Doelgebieden Garantstelling Breedband Buitengebied Noord-Holland', dat u hiernaast kunt downloaden. Aanvragen van een garantstelling kan met het E-formulier ‘Garantstelling Breedband Buitengebied’ in het Subsidieloket.

Meer informatie over de werkwijze en de criteria van de provincie vindt u in de ‘Visie en Uitvoeringsstrategie Breedband Noord-Holland’, ‘Werkwijze Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland’ en ‘Uitgangspunten beoordeling BuCa’s (Business Cases) Noord-Holland’. Deze documenten kunt u hiernaast downloaden.

Uw vragen over de Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland kunt u stellen aan Robert Sabée, sabeer@noord-holland.nl, 06 - 31688063 enGertjan Nederbragt, nederbragtg@noord-holland.nl, 06 - 48132688

Marktconsultatie

De provincie Noord-Holland mag alleen garant staan in gebieden waar in de komende 3 jaar geen snel internet wordt aangelegd door commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld KPN. De provincie voert in november 2017 een zogenaamde marktconsultatie uit om daar achter te komen. Meer informatie over de marktconsultatie vindt u in de ‘Brief Marktconsultatie’ en ‘Adressenlijst Wit Buitengebied Noord-Holland’. Deze documenten kunt u hiernaast downloaden.

Onderzoek

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ van de provincie Noord-Holland belooft de provincie om “de knelpunten van digitale ontsluiting in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.”
Daarvoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, te weten ‘Breedband in de provincie Noord-Holland’, ‘Strategisch plan Breedband in buitengebied NH’, ‘Volledige glasvezeldekking in de provincie Noord-Holland’ en de notitie ‘Snel Internet op Bedrijventerreinen in Noord-Holland’. Deze rapporten kunt u hiernaast downloaden.