Digitale bereikbaarheid

Op 18.000 percelen in het Noord-Hollandse buitengebied is nog geen snel internet mogelijk. Om in deze zogenaamde witte gebieden de aanleg van bijvoorbeeld glasvezel mogelijk te maken, ondersteunt de provincie kansrijke initiatieven van bewoners en gemeenten.

Snel internet (breedband) is een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van de productie van een boerderij of het maken van huiswerk, zonder internet gaat het tegenwoordig niet.

Aanvragen

Lokale initiatieven van o.a. gemeenten om breedband in de witte gebieden te realiseren, wachten vaak op financiering. De provincie wil deze initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen. Tussen 1 september en 1 december 2017 kunnen initiatiefnemers die zo’n garantstelling willen aanvragen, contact opnemen met Gertjan Nederbragt, nederbragtg@noord-holland.nl of (023) 514 31 99.

Meer informatie over de werkwijze en de criteria van de provincie vindt u in de ‘Visie en Uitvoeringsstrategie Breedband Noord-Holland’, ‘Werkwijze Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland’ en ‘Uitgangspunten beoordeling BuCa’ss Noord-Holland’. Deze documenten kunt u hiernaast downloaden.

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie uit waarin Provinciale Staten vragen een visie te ontwikkelen op de toekomst van het digitale netwerk van Noord-Holland. Deze motie is op 14 november 2016 unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Marktconsultatie

De provincie Noord-Holland mag alleen garant staan in gebieden waar in de komende drie jaar geen snel internet wordt aangelegd door commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld KPN. De provincie voert in november 2017 een zogenaamde marktconsultatie uit om daar achter te komen. Meer informatie over de marktconsultatie vindt u in de ‘Brief Marktconsultatie’ en ‘Adressenlijst Wit Buitengebied Noord-Holland’. Deze documenten kunt u hiernaast downloaden.

Onderzoek

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ van de provincie Noord-Holland belooft de provincie om “de knelpunten van digitale ontsluiting in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.” Daarvoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, te weten ‘Breedband in de provincie Noord-Holland’, ‘Strategisch plan Breedband in buitengebied NH’, ‘Volledige glasvezeldekking in de provincie Noord-Holland’ en de notitie ‘Snel Internet op Bedrijventerreinen in Noord-Holland’. Deze rapporten kunt u hiernaast downloaden.