Detailhandel

De provincie streeft naar een aantrekkelijk winkelaanbod, stimuleert nieuwe ontwikkelingen binnen de detailhandel en gaat leegstand van winkelpanden tegen.

Goede winkelvoorzieningen maken steden, dorpen en wijken aantrekkelijk. Daarnaast is detailhandel belangrijk voor de werkgelegenheid. In Noord-Holland werken ongeveer 120.000 mensen in de detailhandel; 9% van het totaal aantal banen in de provincie.
De provincie zet zich daarom in voor een aantrekkelijk winkelaanbod waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Aantrekkelijk winkelaanbod door regionale afstemming

Om een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod te creëren en om leegstand tegen te gaan zijn gemeenten in Noord-Holland verplicht om regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De provincie verzamelt bovenregionale informatie over ontwikkelingen in de detailhandel. Deze informatie staat in de Monitor Detailhandel, die u hiernaast kunt downloaden.

In 2016 is, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het Randstad Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat inwoners van de Randstad bijna 12% van hun totale uitgaven besteden aan producten bij webwinkels. Het world wide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad.

De provincie heeft twee Regionale Adviescommissies Detailhandel ingesteld (ADZ of de RAC NHN). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en het provinciaal beleid (Detailhandelsbeleid 2015-2020, hiernaast te downloaden).

  • De regionale adviescommissie Noord-Holland Noord is bereikbaar via Dirk de Bie (dirk.de.bie@mkb-amsterdam.nl), 06-1135 1694
  • De regionale adviescommissie Noord-Holland Zuid is bereikbaar via Suzanne Jeurissen (info@cie-adz.nl), 06-8362 7475

Meer informatie over de uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden