Planning

De provincie werkt aan een betere verbinding tussen de A8 en A9. Vanaf 2019 wordt gestart met de realisatie van het project.

 

Periode Omschrijving
Vanaf maart 2015

Start onderzoeken planstudie

 • Stap 1: Doelbereik
 • Stap 2: Effectbepaling
 • Heritage Impact Assessment
 • MKBA
Vanaf april 2016

Start nader onderzoek kansrijke alternatieven

 • Advies Commissie MER
 • Uitwerken ontwerpen in tijdelijk projectbureau (sep-okt)
 • Ruimtelijke inpassing en technische uitvoering
 • MKBA (volledig)
Juli 2017

Resultaten planstudie

 • Inspraakperiode (mogelijkheid tot indienen zienswijzen)
 • Behandeling door raden en staten 
 • Advies Commissie MER
 • Advies UNESCO
 • Advies ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling)
Eind 2017 Besluit voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten
Februari 2018 Besluit voorkeursalternatief door Provinciale Staten
Vanaf 2018 Provinciaal inpassingsplan inclusief besluit MER en besluit UNESCO
Vanaf 2019 Start realisatie

 

Uitgelicht