Nieuws

 • Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling

  15 maart 2018 Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor kleinschalige projecten voor plattelandsontwikkeling in 2018 met € 1.510.000,-.
 • Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

  19 februari 2018 Grootste kavelruil Wieringermeerpolder Afbeelding De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen.
 • De gasloze kassen komen er aan

  16 februari 2018 De gasloze kassen komen er aan Planten kunnen niet zonder koolstofdioxide en warmte. Toch kunnen kassen op termijn prima zonder gas. Tijdens een bijeenkomst van de Greenport Aalsmeer werd het haarfijn uitgelegd.
 • Rode paprika’s in glastuingebied Heerhugowaard voortaan groen geteeld

  15 februari 2018 Rode paprika’s in glastuingebied Heerhugowaard voortaan groen geteeld Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het HVC-warmtenet (huisvuilcentrale Alkmaar) waarmee het gasverbruik wordt geminimaliseerd. Beide partijen hebben daarvoor gisteren een overeenkomst getekend.
 • Gevolgen van verbod pulsvisserij voor de visserijgemeenschappen nog niet te overzien

  17 januari 2018 Gevolgen van verbod pulsvisserij voor de visserijgemeenschappen nog niet te overzien Ondanks inzet van alle betrokken partijen gaat dinsdag 16 januari 2018 voor de Nederlandse Visserijgemeenschappen de geschiedenis in als een zwarte dag voor de Visserijsector. Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid tegen de legalisering van de pulsvisserij gestemd. De sociaal-economische gevolgen voor de visserijgemeenschappen zijn niet te overzien, aldus het Bestuurlijk Platform Visserij.
 • Wat te doen met die lege stal?

  14 december 2017 Wat te doen met die lege stal? Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan.
 • Provincie draagt bij aan verplaatsing kassen

  22 november 2017 Provincie draagt bij aan verplaatsing kassen Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2.
 • Melk voor weidevogels

  09 november 2017 Melk voor weidevogels Melkveehouders uit Amstelland starten met subsidie van de provincie Noord-Holland een zuivelfabriek, waarvan de producten in de regio Amsterdam verkocht worden. Een deel van de winst steken zij in betere omstandigheden voor weidevogels.
 • Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovatie

  19 oktober 2017 Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovatie Een landbouwsector die klaar is voor de toekomst en technieken gebruikt die goed zijn voor de natuur, het landschap en onze leefomgeving. Daarvoor stelt de provincie Noord-Holland ruim € 2 miljoen subsidie beschikbaar.
 • Nieuwe start voor jongeren met groene vingers

  09 augustus 2017 Nieuwe start voor jongeren met groene vingers Jongeren die thuis zitten, maar graag de handen uit de mouwen willen steken, krijgen een nieuwe start. Via het opleidings- en werktraject GreenPort GroenStart kunnen zij in de agrarische en groensector in de regio Noord-Holland Noord aan de bak.
 • Te voet het boerenland op

  19 juli 2017 Te voet het boerenland op Prachtig wandelgebied ontstaat er als boeren hun land openstellen voor wandelaars. De provincie Noord-Holland stelt € 700.000 subsidie beschikbaar om bestaande boerenlandpaden te behouden maar ook om nieuwe paden te realiseren.
 • CO2 industrie naar tuinders Aalsmeer

  11 juli 2017 CO2-industrie naar tuinders Aalsmeer-Jaap Vreeken “Ik wacht al 8 jaar op de pijpleiding”, vertelt tuinder Jaap Vreeken bij een werkbezoek van Europese landbouwspecialisten aan zijn bedrijf in Rijsenhout bij Aalsmeer. Nu stookt hij nog om zijn snijbloemen met CO2 te voeden.
 • Proeftuin op het dak in Startup Village

  05 juli 2017 Proeftuin op het dak in Startup Village Een dak met allerlei soorten plantjes er op. Midden in het dorp van containers. Zeer zorgvuldig uitgekozen en geplaatst. Hier, bij Startup Village op het Amsterdam Science Park, wordt komende jaren onderzoek gedaan naar de juiste invulling van groene daken.
 • Duurzame teelt goed bewaard geheim

  30 juni 2017 Duurzame teelt goed bewaard geheim 2 De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.
 • Europese samenwerking voor de land- en tuinbouw van morgen op 29 en 30 juni

  13 juni 2017 Europese samenwerking voor de land- en tuinbouw van morgen op 29 en 30 juni De wereldbevolking en de steden groeien. Hoe zorgen we voor voldoende voeding en leefbaarheid? En hoe doen we dat op een slimme en duurzame manier? Daarover spreken land- en tuinbouwspecialisten uit heel Europa tijdens een conferentie die de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Westland op 29 en 30 juni organiseren.
 • Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart

  02 juni 2017 Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart De provincie Noord-Holland wil met de gronden die zij verpacht bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom stelt zij voorwaarden aan de agrariërs die de gronden willen pachten. Wie in 2018 grond van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni laten weten.
 • Samen sterk voor de tuinbouw van morgen

  24 mei 2017 Samen sterk voor de tuinbouw van morgen Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de Nederlandse tuinbouw te behouden en te versterken.
 • Naar emissieloze kassen voor de toekomst

  20 april 2017 Naar emissieloze kassen voor de toekomst De provincie bevordert de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van € 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden.

Uitgelicht