Nieuws

 • Europese samenwerking voor de land- en tuinbouw van morgen op 29 en 30 juni

  13 juni 2017 Europese samenwerking voor de land- en tuinbouw van morgen op 29 en 30 juni De wereldbevolking en de steden groeien. Hoe zorgen we voor voldoende voeding en leefbaarheid? En hoe doen we dat op een slimme en duurzame manier? Daarover spreken land- en tuinbouwspecialisten uit heel Europa tijdens een conferentie die de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Westland op 29 en 30 juni organiseren.
 • Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart

  02 juni 2017 Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart De provincie Noord-Holland wil met de gronden die zij verpacht bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom stelt zij voorwaarden aan de agrariërs die de gronden willen pachten. Wie in 2018 grond van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni laten weten.
 • Samen sterk voor de tuinbouw van morgen

  24 mei 2017 Samen sterk voor de tuinbouw van morgen Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de Nederlandse tuinbouw te behouden en te versterken.
 • Naar emissieloze kassen voor de toekomst

  20 april 2017 Naar emissieloze kassen voor de toekomst De provincie bevordert de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van € 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden.
 • Nieuw onderwijscentrum voor de groene sector: Go2

  06 april 2017 Nieuw onderwijscentrum voor de groene sector: Go2 Meer jonge mensen die kiezen voor een carrière in de groene sector en onderwijs dat beter aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. Dat zijn de belangrijkste doelen van het nieuwe Groen onderwijscentrum Go2.
 • Provincie geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei

  06 april 2017 Provincie geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei Om ruimte voor groei te bieden aan agrarische bedrijven wil de provincie in heel Noord-Holland maximaal 2 ha aan bebouwing per bedrijf toestaan.
 • Noord-Holland vergoedt landbouwschade door kraai, duif, kauw, konijn en spreeuw

  15 maart 2017 Noord-Holland vergoedt landbouwschade door kraai, duif, kauw, konijn en spreeuw De provincie Noord-Holland vergoedt tijdelijk de schade aan agrarische gewassen die veroorzaakt wordt door zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw. Er is voor deze soorten momenteel geen geldend faunabeheerplan, waardoor het niet is toegestaan deze soorten te schieten.
 • Brandbrief aan staatssecretaris: regel de visserij voor IJsselmeer

  13 januari 2017 Brandbrief aan staatssecretaris Van Dam Regel de visserij voor IJsselmeer De visstanden in het IJsselmeer gaan achteruit. Zowel natuurorganisaties als IJsselmeervissers dringen daarom bij staatssecretaris Van Dam aan op een goed plan voor een beter evenwicht tussen vis, vogel en visserman. De urgentie is hoog: op 1 juli 2017 lopen de huidige visserijvergunningen af. Zonder maatregelen van het Ministerie van Economische Zaken voorzien de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland grote problemen bij het afgeven van nieuwe vergunningen.
 • Provincie helpt jonge boeren bij duurzame ontwikkelingen

  30 november 2016 Provincie helpt jonge boeren bij duurzame ontwikkelingen Jonge boeren beschikken over andere landbouwmethodes dan hun ouders. Toepassing van die nieuwe methodes vergt soms een behoorlijke investering. Om jonge landbouwers te helpen hun boerenbedrijven duurzaam te ontwikkelen, heeft de provincie Noord-Holland € 390.000 subsidie beschikbaar voor onder andere zonnepanelen, mestvergisters, een waterbed voor koeien of varkensvriendelijke stalvloeren.
 • Landbouwsubsidies voor innovaties op Noord-Hollandse boerenbedrijven

  30 november 2016 Landbouwsubsidies voor innovaties op Noord-Hollandse boerenbedrijven Gedeputeerde Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Landbouw is misschien wel onze meest innovatieve sector. Met de kennis uit Noord-Holland kunnen we mondiale uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei helpen oplossen.” Om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het toepassen en ontwikkelen van nieuwe landbouwtechnieken is bijna € 5 miljoen subsidie beschikbaar in Noord-Holland.
 • € 400.000 investering in landschap Gooi en Vechtstreek

  09 november 2016 € 400.000 investering in landschap Gooi en Vechtstreek Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen € 400.000 beschikbaar voor het verbeteren van de agrarische structuur en het landschap van het Groene Uitweg-gebied dat in de Gooi en Vechtstreek ligt.

Uitgelicht