Land-, tuinbouw & Visserij

De land- en tuinbouw en visserij zijn heel belangrijk voor de economie van Noord-Holland; de sector is bovendien één van de pijlers van de Nederlandse economie. De Noord-Hollandse land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. In Noord-Holland is die sector verdeeld in 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, Seed Valley, Metropoolregio Amsterdam Agri & Food en visserij. De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, kennis te delen en partijen te verbinden. De provincie sluit haar beleid aan bij het Europees beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij. Europa bepaalt de kaders voor het beleid voor duurzame landbouw en visserij.

Actueel

  • Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovatie

    19 oktober 2017

    Een landbouwsector die klaar is voor de toekomst en technieken gebruikt die goed zijn voor de natuur, het landschap en onze leefomgeving. Daarvoor ste...

  • Te voet het boerenland op

    19 juli 2017

    Prachtig wandelgebied ontstaat er als boeren hun land openstellen voor wandelaars. De provincie Noord-Holland stelt € 700.000 subsidie beschikbaar om ...

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij pdf, 1MB