Land-, tuinbouw & Visserij

De land- en tuinbouw en visserij zijn heel belangrijk voor de economie van Noord-Holland; de sector is bovendien één van de pijlers van de Nederlandse economie. De Noord-Hollandse land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. In Noord-Holland is die sector verdeeld in 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, Seed Valley, Metropoolregio Amsterdam Agri & Food en visserij. De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, kennis te delen en partijen te verbinden. De provincie sluit haar beleid aan bij het Europees beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij. Europa bepaalt de kaders voor het beleid voor duurzame landbouw en visserij.

Actueel

  • Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

    19 februari 2018

    De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wi...

  • De gasloze kassen komen er aan

    16 februari 2018

    Planten kunnen niet zonder koolstofdioxide en warmte. Toch kunnen kassen op termijn prima zonder gas. Tijdens een bijeenkomst van de Greenport Aalsmee...

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij pdf, 1MB