Commissaris van de Koning

Sinds 1 juli 2010 is Johan Remkes de commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. Sinds 1814 zijn 15 anderen de heer Remkes voorgegaan in de functie van commissaris van de Koning.

Taken commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning (cvdK) is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Hij vertegenwoordigt de provincie: hij bevordert de eenheid van het collegebeleid, kan onderwerpen aan de collegeagenda toevoegen en eigen voorstellen doen. Ook bevordert hij de samenwerking zowel binnen de provincie als met de gemeente en het waterschap.

Benoeming burgemeesters

De cvdK speelt een belangrijke rol bij het benoemen van burgemeesters binnen de provincie. Hij benoemt waarnemend burgemeesters en houdt toezicht bij (her)benoeming en ontslag van burgemeesters. Hij voert gesprekken met de sollicitanten, overlegt met de vertrouwenscommissie en adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het benoemen van nieuwe burgemeesters.

Zie ook: vacatures burgemeesters

Adviseur regering

De cvdK adviseert de regering en de ministers over onderwerpen die niet met de provincie te maken hebben, bijvoorbeeld over kosten bij rampen. Ook coördineert hij de voorbereiding van het beschermen van de burgers en adviseert over de verlening van Koninklijke onderscheidingen.

Benoeming cvdK

Provinciale Staten draagt de cvdK voor. De 'Kroon' (de Koning en de ministers) benoemt hem voor een periode van 6 jaar. De periode kan steeds met 6 jaar worden verlengd. Als een cvdK 70 jaar wordt, gaat hij met pensioen.