Ruimte voor 300.000 woningen in metropoolregio Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 ruimte voor de bouw van bijna 300.000 woningen. Deze conclusies uit de ‘Monitor Plancapaciteit MRA 2017’ worden omarmd door de bestuurders van de gemeenten en provincies in de MRA.

Gedeputeerde Joke Geldhof, voorzitter van het Platform Ruimte van de MRA: “Ik ben erg blij dat in de MRA voldoende locaties zijn waar de zo noodzakelijke woningen gebouwd kunnen worden.”

Huizen in aanbouw

De vraag naar woningen in de regio rond Amsterdam bedraagt tot 2040 ruim 230.000. Er zijn dus voldoende (potentiële) mogelijkheden om aan de vraag te kunnen voldoen. Wel zal veel inspanning nodig zijn, zowel van de overheden als van marktpartijen, om de plannen ook echt tot realisatie te brengen. Geldhof: “Provincies en gemeenten gaan samen aan de slag om een aantal belemmeringen, waardoor er nu soms toch niet gebouwd wordt, weg te nemen. Zodat iedereen die in deze mooie, dynamische regio wil wonen, hier ook kan wonen.”

Veel van de woningbouwlocaties waren al in beeld. Extra inspanningen van de 33 MRA-gemeenten leverden locaties op voor maar liefst 73.500 extra woningen, zodat de komende 20 jaar in totaal ruimte is voor de bouw van ongeveer 297.000 woningen. De mogelijke locaties voor de bouw van de 297.000 woningen zijn door de Metropoolregio Amsterdam in beeld gebracht op een digitale kaart

Versnellen projecten 

De nieuwe woningbouwmogelijkheden bestaan voor een deel uit nieuwe locaties. Het gaat daarbij vooral om plekken in bestaand stedelijk gebied, waar bijvoorbeeld door transformatie van gebouwen en gebieden mogelijk woningen kunnen worden toegevoegd. Een ander deel van de extra capaciteit komt voort uit verdichting van reeds voorziene plannen, waarbij er meer woningen op de betreffende locaties kunnen komen. De provincies en gemeenten in de MRA gaan capaciteit en kennis delen om projecten de sneller te realiseren. 

Zie voor meer informatie de website van Metropoolregio Amsterdam