Planning

De gemeentes Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn, Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben 22 september 2016 de samenwerkingsovereenkomst getekend. De provincie neemt namens de betrokken partijen de uitvoering op zich.

De provincie heeft een ingenieursbureau gecontracteerd. Dit bureau bereidt de aanbesteding van het werk voor en begeleidt het aanbestedingsproces. Na de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer en kan de uitvoering starten.

Vertraging
De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten.

 

 

Uitgelicht