Omgevingsvisie

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland stelt een omgevingsvisie op samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Omgevingsvisie NH2050 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 ter inzage

Pllek
In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven.

De periode van terinzagelegging is op 30 juli 2018 afgerond, een zienswijze indienen is niet meer mogelijk. Alle ingekomen zienswijzen worden nu beoordeeld en later dit jaar beantwoord.

Samenvatting Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050

Alkmaar
Liever de samenvatting Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 lezen? Ga dan naar het magazine.

Let op, de samenvatting is geen formeel stuk.

Contact

Omgevingsvisie:
Ton Bossink, tel. 023-514 44 16, e-mail: omgevingsvisie@noord-holland.nl

Omgevingsverordening:
Sanne Ruijs, tel. 023-514 37 75, e-mail: omgevingsverordening@noord-holland.nl