Duurzaamheid & Milieu

De provincie wil dat haar inwoners veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst. De provincie zorgt hiervoor met vergunningverlening en handhaving. Daarnaast stimuleert de provincie initiatieven en innovaties die het milieu verder verbeteren en bijdragen aan een gezondere leefomgeving. De provincie draagt bovendien actief bij aan energiebesparing en aan de opwekking van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Op die manier wordt de CO2-uitstoot verlaagd en is de provincie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ook richt de provincie zich op verdere verduurzaming van de economie door grondstoffen te hergebruiken en eindige grondstoffen te vervangen door herbruikbare.

Actueel

Kaart Provinciale milieuverordening

Kaart provinicale milieuverordening