Burgemeesters

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente.

De burgemeester is verantwoordelijk voor onder meer de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Ook is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. 

De Koning benoemt de burgemeester. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de voordracht, de gemeenteraad de aanbeveling. De hele procedure van selectie en benoeming duurt minimaal 4 maanden.

Waarnemend burgemeester

Soms wordt in een gemeente een waarnemend burgemeester benoemd. Dit gebeurt wanneer een gemeente langer dan 3 maanden zonder burgemeester zit. Het gebeurt ook wanneer de gemeente op de nominatie staat voor een gemeentelijke herindeling. De waarnemend burgemeester wordt benoemd door de commissaris van de Koning, in Noord-Holland Johan Remkes.

Burgemeesters in Noord-Holland

Er zijn 48 gemeenten in Noord-Holland en dus 48 burgemeesters. Een actueel overzicht van burgemeesters staat op de website Rijksoverheid.nl. Komt er in Noord-Holland een vacature vrij voor de positie van burgemeester, dan komt die op de pagina Burgemeestersvacatures.

Uitgelicht

Burgemeestersvacatures