Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Aanwijzing nieuw provinciaal monument

    19 juli 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken een nieuw provinciaal monument in de gemeente Zaanstad in te schrijven in het provinciale monumentenregister. Deze inschrijving is het gevolg van de herijking van de provinciale monumentenlijst, waarbij het mogelijk is om (beperkt) monumenten aan de provinciale monumentenlijst toe te voegen.

Uitgelicht