Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Ontwerpluchthavenregeling Middemeer

  17 mei 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 17 mei gedurende 6 weken voor een ieder de ontwerp-luchthavenregeling Middenmeer ter inzage ligt.
 • Provincie herijkt provinciale monumentenlijst Drechterland

  11 mei 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 2 provinciale monumenten in de gemeente Drechterland uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het 19e besluit in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst.
 • Besluit Aanwijzing zwemplekken 2017

  24 april 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 11 april 2017 het besluit genomen om voor het zwemseizoen 2017 1 nieuwe zwemplek aan te wijzen en 2 zwemplekken af te voeren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan 1 zwemplek de functie zwemwater toe te kennen en daarnaast van 2 zwemplekken de functie zwemwater in te trekken.
 • Herstelbesluit, deel 1, Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage

  20 april 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ op 10 april 2017 gewijzigd hebben vastgesteld voor het kabeltracé ter hoogte van de Medemblikkersluisweg 2 te Middenmeer.

Uitgelicht