Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Actualisatie provinciale monumentenlijst

  15 november 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de actualisatie van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 het monument De kringwetboerderij “De Eersteling”, Kanaalweg 16 te Assendelft, gemeente Zaanstad, uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven
 • Rectificatie kennisgeving Windpark Havenwind

  12 oktober 2017Rectificatie kennisgeving in verband met foutieve einddatum terinzagelegging stukken en datum einde beroepstermijn.

  Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark Havenwind).
 • Rectificatie kennisgeving windpark Nieuwe Hemweg

  11 oktober 2017Rectificatie kennisgeving in verband met foutieve einddatum terinzagelegging stukken en datum einde beroepstermijn.

  Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg).

Uitgelicht