Publieksdag natuurbrug Zeepoort in bezoekerscentrum De Kennemerduinen

De natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Overveen, Bloemendaal, is klaar. Om de opening en de overdracht van de provincie Noord-Holland aan beheerder PWN te vieren is er bij het bezoekerscentrum De Kennemerduinen een publieksdag georganiseerd.

Op zaterdag 16 september staat het bezoekerscentrum van 10.00 tot 17.00 uur bol van de activiteiten.

Wat is er te doen?

Op het activiteitenplein delen experts elk uur hun kennis over de bouw en de natuuraspecten van de natuurbrug. Bezoekers kunnen er hun vragen stellen. Ecologen en andere specialisten vertellen over de achtergrond van de brug. Binnen draait de hele dag een film over de bouw, met onder andere mooie dronebeelden van het ecoduct en de omgeving. Ook voor kinderen is er veel te doen: insecten knutselen of onderzoeken, kwartetten met kleine dieren én zelf bruggen bouwen. De publieksdag is gratis toegankelijk. Let op, het is betaald parkeren op het parkeerterrein bij het bezoekerscentrum en honden zijn niet toegestaan. 

Unieke wandeling was binnen een dag vol

Speciaal voor de gelegenheid is een unieke publiekswandeling georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen eenmalig met een boswachter op excursie óver natuurbrug Zeepoort. Er is grote belangstelling voor de wandelingen; binnen een dag zaten ze vol. Opgeven voor deze wandelingen is dan ook niet meer mogelijk. De wandeling is uniek omdat na deze dag mensen niet meer over de brug kunnen; hij is namelijk alléén bedoeld voor dieren en planten.

zandhagedis

Drie natuurbruggen

De bloemrijke duingraslanden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland hebben hoge natuurwaarden. Om deze natuur te versterken zijn de drie natuurbruggen Zandpoort, Zeepoort en Duinpoort aangelegd. Samen verbinden ze de natuur van het Nationaal Park weer met de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hierdoor  ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare. Zo wordt de versnippering van de natuur hersteld die wij als mensen hebben veroorzaakt door de aanleg van wegen en een spoorlijn. Planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis (het dier op de foto), rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten krijgen hiermee een groter aaneengesloten leefgebied. Ze kunnen zich straks verspreiden van IJmuiden naar Noordwijk. De natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan in Zandvoort is in 2013 door de provincie Noord-Holland gerealiseerd.

Het brugdek van de Zeepoort is ingezaaid en de eerste dieren zijn al gesignaleerd. In oktober worden nog extra struiken gepland op de brug en de aangrenzende aanlooptaluds. Dan is de natuurbrug Zeepoort helemaal klaar. De bouw van de laatste natuurbrug, Duinpoort, start dit najaar. Deze komt over het spoor Haarlem-Zandvoort en wordt gebouwd door ProRail.