Zorgen en kansen Brexit

Noord-Holland en Engeland doen al eeuwenlang zaken met elkaar. De Engelse chocoladefabriek Cadbury krijgt zijn cacao uit de Zaanstreek. Op menige Engelse vensterbank prijkt een Hollands boeket. En samen bevissen we de Noordzee. De Brexit heeft daarom ook gevolgen voor Noord-Holland.

Noord-Holland exporteert ieder jaar voor ongeveer € 8 miljard naar het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel daarvan is afkomstig uit de landbouw, de voedselverwerkende industrie en de sierteelt. Die export zal door de Brexit verminderen. Gedeputeerde Economische Zaken en Landbouw, Jaap Bond: “Noord-Holland draagt van alle provincies het meeste bij aan de Nederlandse economie. We trekken daarom samen met het Rijk op om invloed uit te oefenen in Brussel om de gevolgen van de Brexit voor deze bedrijfstakken zo klein mogelijk te houden.”

Tegelijk kent de Brexit ook kansen, zoals de vestiging van bedrijven die het Verenigd Koninkrijk willen verlaten. Een recent voorbeeld daarvan is de komst van het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA naar Amsterdam.

Afspraken en gevolgen Brexit

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over onder meer de handel tussen de verschillende landen van de Unie. Nu de Britten geen deel meer willen uitmaken van de Europese Unie gelden die afspraken niet meer voor hen. Er moeten daarom nieuwe afspraken gemaakt worden en dat kost tijd. De Europese Unie verwacht daar anderhalf jaar voor nodig te hebben. Inmiddels zijn vele rapporten en analyses verschenen over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de economie. Uit die onderzoeken heeft de provincie de informatie gehaald die op Noord-Holland betrekking heeft. Bekijk het rapport hierover Brexit: mogelijke gevolgen voor Noord-Holland.

Schip
 

Uitgelicht