Actueel

  • Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg

    18 januari 2018 Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg Dinsdagavond 23 januari van 19.45 uur tot 21.00 uur organiseert de provincie een tweede informatiebijeenkomst over de bodemverontreiniging langs de Dammerweg. De bijeenkomst vindt plaats in Het Spiegelhuys, Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg. Inloop vanaf 19.15 uur.
  • Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers

    03 januari 2018 Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen bijna € 700.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in en langs provinciale vaarwegen in Noord-Holland. De aanleg van deze oevers is goed voor de waternatuur, de waterkwaliteit en de natuur op het land. Met het bedrag kan een flink deel van de aanleg van de in kaart gebrachte oevers worden bekostigd.

Uitgelicht