Inspraak

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 konden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een inspraakreactie (zienswijze) indienen op de uitkomsten van de PlanMERstudie en het voorlopig voorkeursalternatief.

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?

Nadat u uw reactie heeft ingediend, heeft u een ontvangstbevestiging ontvangen. Alle inspraakreacties krijgen een antwoord in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Rond de zomer is de Nota van Beantwoording klaar. Als de provincies de nota hebben vastgesteld, publiceren we die op deze website. U kunt dan zelf het antwoord op uw zienswijze lezen.

Waar vindt u de documenten?

Hoewel de inspraakperiode voorbij is, kunt u alle documenten gewoon bekijken in de mappen Onderzoeksresultaten MER en Voorlopig voorkeursalternatief. Ze zijn handig samengevat in het iReport.

Statencommissievergadering

Op 7 februari 2018 sprak de Statencommissie van Verkeer en Milieu PS van Zuid-Holland over de Duinpolderweg. Diverse belanghebbenden maakten gebruik van hun inspreekrecht tijdens de vergadering. Het was vooral een verkennende bespreking. De Statencommissie vergadert in april opnieuw over de Duinpolderweg en gaan dan verder in op de de ingediende zienswijzen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief om hiervan op de hoogte te blijven.