Werkzaamheden westelijk tracé

update: 14 augustus 2018

Actuele werkzaamheden toekomstige N194

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (N507/N243/N247)

 

Oostdijk (Heerhugowaard) en Obdammerdijk (Obdam)

 • Wat: Vervangen landbouwbrug.
 • Wanneer: T/m zondag 21 oktober 2018.
 • Verkeershinder: De Obdammerdijk ter hoogte van de landbouwbrug en de brug naar Oostdijk afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Woningen blijven bereikbaar.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder.
 • Meer info. 

Spierdijk Zuid

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden voor aansluiting rotonde en afbouw fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 10 september 20.00 uur t/m donderdag 20 september 2018 06.00 uur.
 • Verkeershinder: De zuidzijde van het kruispunt bij Spierdijk is afgesloten voor al het verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Na de werkzaamheden zijn rotonde en fietstunnel open voor het verkeer.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder. Aanwonenden worden per brief geïnformeerd.

Spierdijk Noord

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden en aansluiting nieuwe rotonde.
 • Wanneer: Donderdag 20 september 20.00 uur t/m maandag 8 oktober 2018 06.00 uur.
 • Verkeershinder: De Noordzijde van het kruispunt bij Spierdijk is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer wordt omgeleid. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze afsluiting gebruik maken van de nieuwe fietstunnel.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder. Aanwonenden worden per brief geïnformeerd.

Sevendeelweg (Berkhout)

 • Wat: Vervanging asfalt Sevendeelweg.
 • Wanneer: Maandag 27 augustus 06.00 uur t/m maandag 10 september 2018 06.00 uur.
 • Verkeershinder: Afgesloten voor (brom)fietsverkeer. (Brom)fietsers worden omgeleid. Momenteel al gesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Overige hinder: De werkzaamheden zijn zichtbaar. Mogelijk geluids- en trillingshinder. Aanwonenden worden per brief geïnformeerd.

Westeinde Noord (Berkhout)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden voor aansluiting rotonde en afbouw fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 3 september 06.00 uur t/m maandag 10 september 2018 06.00 uur.
 • Verkeershinder: Afgesloten voor al het verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Na de werkzaamheden is de fietstunnel open.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder.
 • Meer info.

Kruising N243/N507 (Avenhorn)

 • Wat: De kruising Jaagweg (N243)/Braken (N507) krijgt haar definitieve inrichting en de nieuwe zuidbaan van de N243 wordt aangesloten voor het verkeer.
 • Wanneer: Vrijdag 24 augustus 19.00 uur t/m maandag 27 augustus 2018 05.00 uur.
 • Verkeershinder: De N243 tussen de A7 en de N507 en de N507 tussen de Vredemakersweg en de N243 zijn volledig afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Verkeer wordt omgeleid.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder.
 • Meer info.

Fietspad langs de N243 en N507 (Avenhorn)

 • Wat: Het fietspad wordt geasfalteerd en voorbereid op de nieuwe indeling van de kruising N243/N507.
 • Wanneer: Donderdag 9 augustus 06.00 uur t/m maandag 27 augustus 2018 06.00 uur.
 • Verkeershinder: Het fietspad langs de N243 en N507 is afgesloten voor (brom)fietsers. (Brom)fietsers worden omgeleid.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder. 
 • Meer info.

Op diverse plekken langs het tracé

 • Wat: Diverse werkzaamheden.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Blijf op de hoogte

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hierover schriftelijk te informeren. De meest actuele informatie is daarom te vinden via Facebook, Twitter en op de projectpagina N23 Westfrisiaweg.

Asfalteren N23

 

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg