Werkzaamheden oostelijk tracé

update: 14 augustus 2018

Actuele werkzaamheden toekomstige N307

(vanaf de A7 tot Enkhuizen (N302/N506)

Rijsdampad (Zwaag)

 • Wat: Montage liggers voor aanleg viaduct.
 • Wanneer: Vrijdag 24 augustus tussen 07.00 en 16.00 uur.
 • Verkeershinder: Verkeersstop voor fietsers van 5-10 minuten.
 • Overige hinder: geen

Wogmergouw/Hoornseweg-N302 (Zwaag)

 • Wat: Aanleg van de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de Wogmergouw.
 • Wanneer: Tot eind 2018.
 • Verkeershinder: Verkeer vanuit Hoorn-Noord/Wognum kan niet de N302 richting Enkhuizen oprijden via de aansluiting Wogmergouw/Hoornseweg. Voor het verkeer op de N302 vanaf de A7 is de afslag richting Wogmergouw/Hoornseweg afgesloten. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.
 • Meer info.
 • Wat: Montage liggers voor aanleg viaduct.
 • Wanneer: Woensdag 22 augustus 2018 tussen 08.30 en 15.30 uur.
 • Verkeershinder: Verkeerstops van 5-10 minuten.
 • Overige hinder: geen

Rijweg/De Strip (Zwaag)

 • Wat: De Rijweg wordt opnieuw geasfalteerd en er zijn diverse werkzaamheden aan de onderdoorgang tussen de rotondes.
 • Wanneer: Maandag 20 augustus 06.00 uur t/m maandag 3 september 2018 05.00 uur.
 • Verkeershinder: De Rijweg is afgesloten tussen de Zwaagdijk en de Jan Tinbergenweg. De onderdoorgang tussen de twee rotondes bij De Strip is ook afgesloten. Beide rotondes zijn wel open voor doorgaand verkeer naar en van de N302, met uitzondering van de noord-zuidverbinding tussen de Jan Tinbergenweg en De Strip. Dit geldt voor zowel gemotoriseerd als (brom)fietsverkeer.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder.
 • Meer info.

Noorderboekert (Zwaagdijk)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden en voorzetwanden (afwerking binnenkant viaduct) plaatsen.
 • Wanneer: Maandag 3 september 06.00 uur t/m maandag 24 september 2018 05.00 uur.
 • Verkeershinder: Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de noord-zuid verbinding tussen de rotondes afgesloten. Geen gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen beide rotondes. Omleiding via op- en afrit De Strip of via op- en afrit Markerwaardweg. Doorgaand verkeer (oost-west) kan langs de werkzaamheden rijden.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder.

Streekweg (Hoogkarspel) en Binnenwijzend (Westwoud)

 • Wat: Aanleg van geluidsschermen (inclusief heiwerkzaamheden) en verwijderen damwanden.
 • Wanneer: Maandag 20 augustus t/m vrijdag 7 september 2018. Heiwerkzaamheden duren binnen deze periode 1 week. De werkzaamheden worden van maandag t/m zaterdag uitgevoerd tussen 07.00 en 19.00 uur.
 • Verkeershinder: geen
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

Binnenwijzend (Westwoud)

 • Wat: Verwijderen van tijdelijke brug.
 • Wanneer: Maandag 17 september 06.00 uur t/m maandag 8 oktober 2018 06.00 uur.
 • Verkeershinder: Ter hoogte van de onderdoorgang is de Binnenwijzend afgesloten voor al het verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Streekweg.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder. Aanwonenden worden per brief geïnformeerd.

Kruising N302/N506 en Markerwaardijk/N302 (Enkhuizen)

 • Wat: Het asfalt wordt vervangen en de kruising N302/N506 krijgt een nieuwe inrichting.
 • Wanneer: Vrijdag 31 augustus 19.00 uur t/m maandag 3 september 05.00 uur.
 • Verkeershinder: De kruising N302/N506 met De Dolfijn en de kruising N302 op het Voorland/de Flevolaan zijn afgesloten voor al het verkeer. De N506 is daardoor vanaf de Florasingel afgesloten tot aan de kruising N302/N506. Daardoor is de Markerwaarddijk (N302) tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten in beide richtingen voor zowel gemotoriseerd als (brom)fietsverkeer.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder.
 • Meer info.

Voorland en Flevolaan (Enkhuizen)

 • Wat: Voorbereidende werkzaamheden aan het Voorland en de Flevolaan bij de kruising met de N302.
 • Wanneer: Maandag 27 augustus t/m donderdag 30 augustus 2018 tussen 20.00 uur en 05.00 uur. 
 • Verkeershinder: De kruising is gedeeltelijk afgesloten en het verkeer wordt lokaal omgeleid. Het verkeer op de N302 heeft wel doorgang. (Brom)fietsers worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.
 • Overige hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder.
 • Meer info.

Fietspad Zuiderdijk (Enkhuizen) (Fietsbrug Florasingel)

 • Wat: Aansluiting fietspad Zuiderdijk naar nieuwe fietsbrug maken.
 • Wanneer: Dinsdag 28 augustus t/m vrijdag 31 augustus 2018 tussen 19.00 uur en 05.00 uur.
 • Verkeershinder: Gemotoriseerd verkeer kan overdag langs de werkzaamheden rijden. Camping Europarcs Markermeer blijft overdag bereikbaar. Tussen 19.00 uur en 05.00 uur is de Zuiderdijk ter hoogte van de fietsbrug afgesloten voor al het verkeer. Voor (brom)fietsers is er een omleiding via de Florasingel, Prins Willem Alexanderlaan en Broekerhaven. Aanwonenden worden per brief geïnformeerd.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder.

Op diverse plekken langs het tracé

 • Wat: Diverse werkzaamheden.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Blijf op de hoogte

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hierover schriftelijk te informeren. De meest actuele informatie is daarom te vinden via Facebook, Twitter en op de projectpagina N23 Westfrisiaweg.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg