Werkzaamheden oostelijk tracé

update: 11 december 2018

Actuele werkzaamheden N307

(vanaf de A7 tot Enkhuizen (voorheen: N302/N506)

De N194 en N307 zijn open voor verkeer. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. De komende maanden zijn er nog restwerkzaamheden langs de weg. Mocht u vragen of meldingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bebording

De N307 is de nieuwe weg tussen de A7 Hoorn-Noord en Enkhuizen. Alle hectometerpalen langs de weg zijn vervangen door paaltjes met dit nieuwe wegnummer. Daarnaast wordt ook de bewegwijzering op deze weg de komende periode stapsgewijs verder aangepast aan het nieuwe wegnummer en nieuwe rijroutes. Tot die tijd staan er tijdelijke borden.

Zevenhuis (Zwaag)

 • Wat: Afbouwen fietstunnel Zevenhuis (asfalt, tegels, grondwerk).
 • Wanneer: T/m eind februari 2019.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

De Strip (Zwaag)

 • Wat: Graven watercompensatie.
 • Wanneer: T/m december 2018.
 • Verkeershinder: De vrije rechtsaffers van de af- en toerit naar N307 zijn afgesloten. Af- en toerit zijn wel bereikbaar via de rotonde. In- en uitvoegend werkverkeer.

Fietspad langs N506 tussen Voetakkers en Florasingel

 • Wat: Verwijderen oude bypass en aanleg fietspad.
 • Wanneer: T/m half december.
 • Verkeershinder: (Brom)fietsers rijden via Voetakkers. Tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur worden verkeersregelaars ingezet bij de fietsoversteekplaats bij de rotonde waar de N506 aansluit op de op- en afrit van de provinciale weg.
 • Overige hinder: geen

Op diverse plekken langs de N307

 • Wat: Diverse afbouw- en opruimwerkzaamheden.
 • Wanneer: T/m januari 2019.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.
   
 • Wat: Plaatsen hekken op perceeltoegangen.
 • Wanneer: T/m voorjaar 2019.
 • Verkeershinder: geen
   
 • Wat: Aanbrengen beplanting langs het tracé en op onderdoorgangen Streekweg en Binnenwijzend.
 • Wanneer: Plantseizoen 2018-2019 (voorjaar 2019 gereed).
 • Verkeershinder: Tussen onderdoorgang Binnenwijzend en Voetakkers mogelijk verkeersmaatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg