Nieuwsbrief Waterrecreatie

 • Monitor Waterrecreatie 2018

  18 juli 2018

  De provincie Noord-Holland heeft de Monitor Waterrecreatie 2018 uitgebracht. Met deze monitor laat de provincie zien welke activiteiten tot en met medio maart 2018 door de provincie Noord-Holland zijn uitgevoerd en hoe ze hebben bijgedragen aan het stimuleren van de waterrecreatie in Noord-Holland. Via een overzichtspagina met de belangrijke thema’s, bijvoorbeeld waterplanten, wordt u naar het door u gekozen onderwerp in de monitor doorgelinkt.

 • Vervolg regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

  18 juli 2018

  De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren die het vaargebied voor de waterrecreatie beperkt, wordt aangepakt. Om een structurele oplossing te vinden gaat na de zomer een werkgroep ‘Waterplanten IJsselmeergebied’ van Rijk en regio aan de slag onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland. De werkgroep gaat de voorstellen uit het aanbod uitwerken om de recreatievaarroutes en vaargebieden in het Markermeer, IJmeer en de Randmeren te verdiepen. Ook wordt bekeken of het verdiepen kan worden gecombineerd met andere projecten.

 • Terugblik op Waterrecreatiefestival 6 juli 2018

  18 juli 2018

  Op vrijdag 6 juli jongstleden organiseerden we voor de derde keer de jaarlijkse bijeenkomst waterrecreatie van de provincie Noord-Holland. Dit jaar vond de bijeenkomst, die als thema ‘kwaliteit’ had, in de vorm van een festival plaats, en konden de ruim 140 deelnemers die per boot, auto, trein en fiets naar fort Uitermeer in Weesp waren gekomen hun eigen programma samenstellen.

 • Waterrecreatiefestival Provincie Noord-Holland

  11 juni 2018

  Op 6 juli 2018 organiseren wij onze jaarlijkse bijeenkomst over waterrecreatie. Dit jaar zal deze plaatsvinden op het terrein van Fort Uitermeer, gelegen aan de Vecht.
  Hieronder vindt u nadere informatie over de inhoudelijke sessies die verspreid over de dag zullen plaatsvinden.

 • Brief ienw regiobod waterplanten

  05 april 2018, pdf, 646kB
 • Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders

  04 april 2018

  De provincie werkt aan schonere zwemplekken in het open water in Noord-Holland. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De locatiebeheerders zijn samen met het waterschap verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De provincie gaat de beheerders helpen door een deel van de kosten te betalen. 

 • De Blauwe Golf

  04 april 2018

  De Blauwe Golf is een project om de doorstroming op de weg en het water te verbeteren door verdere optimalisatie van bediening van bruggen en sluizen. De provincie Noord-Holland heeft op 1 februari een samenwerkingsovereenkomst “Blauwe Golf Verbindend” ondertekend samen met de provincie Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en Rijkswaterstaat. Alle betrokkenen werken nu samen en stellen nu actuele gegevens over geopende bruggen, drukte op de weg, vaarweg en beschikbare ligplaatsen in havens via het Brugmanagement Systeem (BMS) beschikbaar. Door het delen van gegevens kan er optimaal worden bediend en dat biedt grote voordelen voor schippers én weggebruikers.

Uitgelicht