Omgevingsvisie

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland stelt een omgevingsvisie op samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Omgevingsvisie NH2050 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 ter inzage

Pllek
In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven.

Zienswijzen indienen kan tot en met 30 juli 2018.

Samenvatting Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050

Alkmaar
Liever de samenvatting Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 lezen? Ga dan naar het magazine.

Let op, de samenvatting is geen formeel stuk.

Contact

Ton Bossink, tel. 023-514 44 16, e-mail: omgevingsvisie@noord-holland.nl