Omgevingsvisie

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland heeft een omgevingsvisie opgesteld samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook is de provincie Noord-Holland bezig met het schrijven van nieuwe regels in de Omgevingsverordening, samen met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Omgevingsvisie NH2050 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt

Bos
Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt. Provinciale Staten beslissen op 12 en 19 november over de vaststelling van de visie.

Samenvatting Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050

Alkmaar
Liever de samenvatting Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 lezen? Ga dan naar het magazine.

Let op, de samenvatting is geen formeel stuk.

Contact

Omgevingsvisie:
Ton Bossink, tel. 023-514 44 16, e-mail: omgevingsvisie@noord-holland.nl

Omgevingsverordening:
Sanne Ruijs, tel. 023-514 37 75, e-mail: omgevingsverordening@noord-holland.nl