OV-knooppunten

De provincie streeft naar compacte en goed bereikbare steden en dorpen met daartussen groene ruimte. Met als doel een beter leefklimaat. Met het programma ov-knooppunten stimuleert de provincie betere benutting van de bebouwde omgeving en het vervoersnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten, vervoerders, bedrijven, instellingen en de provincie is daarbij cruciaal.

Goed bereikbaar wonen, werken en recreëren

In Noord-Holland zijn alle 60 treinstations en 4 grote busstations aangewezen als OV-knooppunten. De OV-knooppunten zijn de entrees van binnensteden en omliggende wijken of toegangspoorten naar recreatieve gebieden. Stationsomgevingen zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, voorzieningen of recreatieve bestemmingen. De provincie wil knooppuntontwikkeling stimuleren. Met als doel korte reistijden, groen en voorzieningen dichtbij, snellere routes naar stations, minder uitstoot en behoud van waardevolle cultuurlandschappen. Op een ideale corridor zijn woongebieden en bestemmingen als werklocaties en voorzieningen evenwichtig verdeeld.

De provincie stelde in 2014 vast dat woningbouw en de vestiging van nieuwe bedrijven vooral gerealiseerd moeten worden binnen bestaand bebouwd gebied en binnen 1.200 meter rondom een treinstation. De provincie wil dat minimaal 50% van de nieuwe woningen daar wordt gebouwd en dat bestaande plannen daar voorrang krijgen. In 2016 besloot de provincie dit uit te breiden naar het gebied dat binnen 10 minuten fietsen bereikbaar is vanaf een treinstation. In dit grotere gebied kan een hoger percentage nieuwe woningen gebouwd worden. Bovendien kan de provincie zo beter inspelen op de uiteenlopende wensen van woningzoekenden.

Samen met gemeenten werkt de provincie aan de ontwikkeling van 2 corridors:

  • Zaancorridor: het spoor van Amsterdam naar Heerhugowaard via Zaanstad, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar.
  • Kennemerlijn: het spoor van Haarlem naar Uitgeest via Bloemendaal, Santpoort Zuid, Santpoort Noord, Driehuis, Beverwijk en Heemskerk.

Integrale aanpak

In opdracht van de provincie en in samenwerking met de Vereniging Deltametropool is in 2012 en 2013 onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bestaande plannen rond OV-knooppunten beter te benutten. Gemeenten langs deze knooppunten maken hierover gezamenlijk regionale afspraken.

Bij alle knooppunten is in kaart gebracht hoe de stations worden gebruikt, wat de ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en op welke manier ze zich binnen de corridor kunnen ontwikkelen. Uit deze inventarisatie kunnen gemeenten en andere partners opmaken wat de meest kansrijke ontwikkelrichting is voor hun OV-knooppunt.

Meer informatie

Vragen over het programma? Mail ons via MaakPlaats@noord-holland.nl of bel voor algemene vragen met (023) 514 3143.
Bent u een journlalist? Bel dan met een van onze woordvoerders.