Natuur en recreatie in balans

De druk op de natuur in de provincie is groot, daarom moet deze zo goed mogelijk beschermd worden. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. Natuur en recreatie in goede balans naast elkaar laten bestaan is een uitdaging.

Door goed te zorgen voor de natuur, deze goed te laten beheren en waar mogelijk te versterken is dat mogelijk.

Het is daarbij belangrijk om antwoord te vinden op vragen als:

  • Hoe kan ons beschermingsregime duidelijker worden? Hoe kunnen we beter inspelen op de specifieke kenmerken van de gebieden om meer maatwerk te leveren voor  natuurbehoud als recreatie?
  • Hoe zorg je voor een goede balans tussen de soms tegenstrijdige doelstellingen?
  • Hoe kun je natuur èn recreatie dienen?

Wezenlijke Kenmerken en Waarden als uitgangspunt

De provincie ontwikkelt een nieuwe werkwijze waarbij de Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW’s) per Noord-Hollands gebied binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) centraal worden gesteld en specifieker worden beschreven dan nu het geval is. Deze WKW’s zijn beschrijvingen van wat er in een gebied aan natuurwaarden is en welke ontwikkeling van de natuur mogelijk is. de zogenaamde ‘potentiele natuurwaarden’. 

De WKW’s, vormen het uitgangspunt voor de vraag welke initiatieven in gebieden kunnen plaatsvinden, zonder dat de natuur in deze gebieden daaronder te leiden heeft.

Uitgangspunt blijft om de natuur te beschermen waar nodig maar ook de ruimte te geven waar mogelijk. Dit vraagt om een andere aanpak, waarvoor een wijziging van artikel 19 in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) noodzakelijk is en waarin de WKW’s verankerd worden.

Meer informatie

Vragen over het traject? Stuur een e-mail aan vanwarmerdamm@noord-holland.nl of bel (023) 514 3236.

 

Uitgelicht