Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

Om het bestaande electriciteitsnetwerk in de kop van Noord-Holland toekomstbestendig te maken en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen, moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. De provincie maakt dit mogelijk met een Provinciaal inpassingsplan (PIP).

Actueel

Wat is een PIP?

PIP staat voor Provinciaal Inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De provincie regelt er belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in. In een inpassingsplan staat wat er toegestaan is op de grond in het gebied en welk gebruik onder welke voorwaarden wordt toegestaan.

 

Contact

U kunt contact opnemen via post@noord-holland.nl of (023) 514 31 43.

Uitgelicht