Projecten

  • Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

    Om het bestaande electriciteitsnetwerk in de kop van Noord-Holland toekomstbestendig te maken en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen, moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. De provincie maakt dit mogelijk met een Provinciaal inpassingsplan (PIP).

  • Wind op land

    De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moeten maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Meer dan de helft is gerealiseerd door bestaande windturbines. Bovendien wordt in de polder Wieringermeer een windpark gebouwd van circa 250 MW. Er zijn nog 6 aanvragen voor windparken in behandeling richting definitieve vergunningverlening, zodat de provincie voldoet aan de afspraken.

Uitgelicht