Actueel

  • Extra geld naar CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab

    10 september 2018 Extra geld naar CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab De provincie zet € 24,4 miljoen in om de energietransitie te versnellen. Dit bedrag is in het voorjaar vastgesteld door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben nu een aantal projecten benoemd die een bedrag krijgen toegewezen. Het geld gaat onder meer naar de realisatie van een CO2-infrastructuur om de glastuinbouw te verduurzamen, verkenning naar mogelijkheden gebruik van aardwarmte, bouw Solar Lab en aanpassing aan klimaatveranderingen.
  • Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen

    26 juli 2018 Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland hebben afgesproken om samen te werken aan de doelstelling om in 2050 geheel circulair te bouwen.

Uitgelicht