Nieuwsbrief Wonen

 • De provincie Noord-Holland helpt om problemen woningbouw op te lossen

  23 november 2017

  De provincie wil in een zo vroeg mogelijk stadium met gemeenten over woningbouwplannen in gesprek gaan. Daarmee worden problemen in een later stadium voorkomen. De provincie treft samen met Bouwend Nederland en de Metropoolregio Amsterdam maatregelen om van plannen naar woningen te komen.

 • Monitor Woningbouw 2017 vastgesteld

  23 november 2017

  Er zijn in Noord-Holland voldoende woningbouwplannen. De woningbouwproductie blijft echter nog achter. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2017 die GS op 7 november hebben vastgesteld. Daarom moet er meer aandacht komen voor het daadwerkelijk realiseren van de woningbouwplannen.

 • Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

  23 november 2017

  Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland is opgezet door de provincie Noord-Holland als vehikel om de energietransitie te ondersteunen en te versnellen. Sinds 2017 is hierbij de focus gelegd op de gebouwde omgeving en de ontwikkelingen omtrent aardgasvrije bebouwing (nieuwbouw en bestaande bouw). Het Servicepunt ondersteunt bij het uitwerken van plannen en het opzetten van projecten. Voor wie is het Servicepunt Duurzame Energie?

 • Miniconferentie Zelfbouw

  23 november 2017

  Op 16 november jl. vond een inspirerende bijeenkomst plaats voor bestuurders van (middel)grote gemeenten over zelfbouw. De provincie organiseerde deze miniconferentie in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Meer geld voor zelfbouwers met kluspanden

  23 november 2017

  De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen. De provincie doet dit omdat zelf oude panden verbouwen meer kosten met zich meebrengt dan zelf nieuwe woningen bouwen. Bijvoorbeeld de kosten om te komen tot een goed plan of ontwerp, of extra sloopkosten.

 • Stand van zaken van de MRA actie

  22 september 2017

  Alle gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering van de woningbouwopgave in de MRA én alle MRA gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties komende 4-10 jaar ter beschikking komen.

 • Regionale Actieprogramma’s Wonen in Noord-Holland vastgesteld

  22 september 2017

  Op 11 juli jongstleden hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Regionale Actieprogramma’s Wonen (RAP’s) van de drie regio’s Kop van Noord Holland, West-Friesland en Alkmaar vastgesteld. GS hebben ook kennis genomen van het convenant van de regio Alkmaar en van het afwegingskader wonen en de kwantitatieve woningbouwprogrammering van de regio West-Friesland.

 • Boek over zelfbouwklussers in de Klarenstraat (Amsterdam)

  22 september 2017

  Op donderdag 20 juli werd in Pakhuis De Zwijger het boek DIY Klarenstraat gepresenteerd, de langverwachte publicatie over de Gouden AAP-winnaar van 2015 (Amsterdamse Architectuurprijs). Prominente gast van de avond en spreker was Karl Kupka, projectleider Zelfbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2012 heeft het project Klussen op de Klarenstraat een subsidie voor collectieve zelfbouw ontvangen van de provincie Noord-Holland.

 • Contactpersonen per regio

  22 september 2017

  In het afgelopen jaar zijn er wat personele wisselingen geweest in het team wonen van de provincie. Daarom zetten we hieronder de contactpersonen per RAP-regio nog even op een rij.

Uitgelicht