Nieuwsbrief Wonen

 • Programmeren als vraagstuk: uitkomsten PROSPER-onderzoek

  13 juni 2018

  De provincie Noord-Holland heeft samen met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland bijgedragen aan het PROSPER-onderzoek van de Universiteit van Wageningen. PROSPER staat voor PROgrammeren als Sturingsvraagstuk: provinciaal en regionaal. Per provincie zijn 2 regio’s onderzocht, een stedelijke en een minder stedelijke/landelijke regio. Voor Noord-Holland zijn de regio’s Kop van Noord-Holland en Alkmaar onderzocht.

 • Informatiebijeenkomst over de WoonZorgwijzer

  13 juni 2018

  Op 26 april organiseerde de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over de WoonZorgwijzer. De WoonZorgwijzer laat zien welke groepen mensen met een bepaalde aandoening of problematiek in een wijk of buurt wonen en met welke beperkingen zij te maken hebben.

 • Eerste paal collectief zelfbouwproject BAAK01 in IJburg

  13 juni 2018

  Op 18 april vond een feestelijke bijeenkomst plaats om de start te vieren van de bouw van Coöperatief Nova Zembla Lofts – BAAK01. Op Steigereiland Noord op IJburg sloegen maar liefst 21 toekomstige bewoners in de stralende zon symbolisch hun eigen eerste paal in de grond. En wie er zelf niet bij kon zijn liet het werk over aan gedeputeerde Joke Geldhof.

 • Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord

  29 maart 2018

  Ook in Noord-Holland Noord worden alle woningbouwprojecten aardgasvrij gebouwd. Dat streven hebben 17 gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken. Joke Geldhof (gedeputeerde Wonen): “Ik ben erg blij met deze ambitie. Dit is een belangrijke stap op weg naar energieneutrale woningen in 2050. Deze afspraak betekent dat de gemeenten in de hele provincie Noord-Holland zich hebben uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw. Daarmee geven we duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwbedrijven en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld in alle Noord-Hollandse gemeenten.”

 • Nieuw hart voor Beverwijk

  29 maart 2018

  De provincie wil de ruimte rondom stations beter benutten en werkt aan levendige stationsomgevingen waar mensen graag willen werken, wonen en recreëren.

 • Terugblik RAP-coördinatorenoverleg

  29 maart 2018

  Op dinsdag 13 maart 2018 heeft op het provinciehuis het RAP-coördinatorenoverleg plaatsgevonden. Dit is het overleg tussen de regio’s en provincie om actuele thema’s, kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren.

 • Binnenstedelijk Bouwen & Versnellen woningbouw

  29 maart 2018

  Op 12 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouwproductie vastgesteld. Op 12 februari 2018 hebben PS besloten om een bedrag van ruim 7 miljoen beschikbaar te stellen voor dit uitvoeringsprogramma, om zo een bedrage te leveren aan de versnelling van de woningbouwproductie in Noord-Holland. Dit bedrag is op 26 maart verhoogd naar 15 miljoen.

 • De provincie helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun huis

  29 maart 2018

  De provincie Noord-Holland investeert ruim 10 miljoen euro in het duurzaam maken van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken. De provincie wil minimaal 25.000 woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

 • Werkbezoek wonen en transformatie in Westfriesland

  29 maart 2018

  ”Het is inspirerend om deze voorbeelden van herbestemming te zien en te horen welke uitdagingen onze partners hierbij zijn tegengekomen en hoe ze die hebben opgelost.” Dat zei gedeputeerde Joke Geldhof donderdag 15 februari 2018 tijdens een werkbezoek dat zij bracht aan twee woningbouwprojecten in Westfriesland: ‘De Boogerd’ in Wognum en ‘Het Holenkwartier’ in Hoorn.

 • Interview Joke Geldhof: Eerst kijken naar binnenstedelijke transformatie

  29 maart 2018

  De provincie zet in op bouwen waar behoefte aan is. Bevolkingsprognoses en woonwensen zijn daarbij leidend. Dat betekent dat zoveel mogelijk eerst binnen steden wordt gebouwd.

 • De provincie Noord-Holland helpt om problemen woningbouw op te lossen

  23 november 2017

  De provincie wil in een zo vroeg mogelijk stadium met gemeenten over woningbouwplannen in gesprek gaan. Daarmee worden problemen in een later stadium voorkomen. De provincie treft samen met Bouwend Nederland en de Metropoolregio Amsterdam maatregelen om van plannen naar woningen te komen.

 • Monitor Woningbouw 2017 vastgesteld

  23 november 2017

  Er zijn in Noord-Holland voldoende woningbouwplannen. De woningbouwproductie blijft echter nog achter. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2017 die GS op 7 november hebben vastgesteld. Daarom moet er meer aandacht komen voor het daadwerkelijk realiseren van de woningbouwplannen.

 • Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

  23 november 2017

  Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland is opgezet door de provincie Noord-Holland als vehikel om de energietransitie te ondersteunen en te versnellen. Sinds 2017 is hierbij de focus gelegd op de gebouwde omgeving en de ontwikkelingen omtrent aardgasvrije bebouwing (nieuwbouw en bestaande bouw). Het Servicepunt ondersteunt bij het uitwerken van plannen en het opzetten van projecten. Voor wie is het Servicepunt Duurzame Energie?

 • Miniconferentie Zelfbouw

  23 november 2017

  Op 16 november jl. vond een inspirerende bijeenkomst plaats voor bestuurders van (middel)grote gemeenten over zelfbouw. De provincie organiseerde deze miniconferentie in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Meer geld voor zelfbouwers met kluspanden

  23 november 2017

  De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen. De provincie doet dit omdat zelf oude panden verbouwen meer kosten met zich meebrengt dan zelf nieuwe woningen bouwen. Bijvoorbeeld de kosten om te komen tot een goed plan of ontwerp, of extra sloopkosten.

 • Stand van zaken van de MRA actie

  22 september 2017

  Alle gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering van de woningbouwopgave in de MRA én alle MRA gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties komende 4-10 jaar ter beschikking komen.

 • Regionale Actieprogramma’s Wonen in Noord-Holland vastgesteld

  22 september 2017

  Op 11 juli jongstleden hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Regionale Actieprogramma’s Wonen (RAP’s) van de drie regio’s Kop van Noord Holland, West-Friesland en Alkmaar vastgesteld. GS hebben ook kennis genomen van het convenant van de regio Alkmaar en van het afwegingskader wonen en de kwantitatieve woningbouwprogrammering van de regio West-Friesland.

 • Boek over zelfbouwklussers in de Klarenstraat (Amsterdam)

  22 september 2017

  Op donderdag 20 juli werd in Pakhuis De Zwijger het boek DIY Klarenstraat gepresenteerd, de langverwachte publicatie over de Gouden AAP-winnaar van 2015 (Amsterdamse Architectuurprijs). Prominente gast van de avond en spreker was Karl Kupka, projectleider Zelfbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2012 heeft het project Klussen op de Klarenstraat een subsidie voor collectieve zelfbouw ontvangen van de provincie Noord-Holland.

 • Contactpersonen per regio

  22 september 2017

  In het afgelopen jaar zijn er wat personele wisselingen geweest in het team wonen van de provincie. Daarom zetten we hieronder de contactpersonen per RAP-regio nog even op een rij.

Uitgelicht