Weblog

Overzicht van weblogposts.

  • Nieuw college

    Het zal de week van de overdracht zijn (ik schreef haast: de week van de waarheid). Voor de laatste keer vergaderen we met het oude college.

  • Regenboog

    Het is weer eens zo’n zaterdag met tal van afwisselingen. Het begint strak in het pak bij de Limburgse Veteranendag in Groenedael.

  • Anarchie in de raadzaal!

Uitgelicht

Proclaimer

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Wij streven ernaar uitsluitend correcte en actuele informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u. U kunt hiervoor een mail sturen naar de nieuwsredactie@noord-holland.nl van de provincie Noord-Holland. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Hoe snel reageren wij op e-mails?

Bij ontvangst van een e-mail sturen wij per omgaande een ontvangstbevestiging, tenzij we de e-mail direct afhandelen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie volgt.

Bij de afhandeling van e-mail maken wij een onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, vergunningprocedures etc. Dit soort vragen wordt binnen twee dagen afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken (vragen die meer aandacht vergen door naslagwerk of bestuurlijke of ambtelijk afstemming, verzoeken om vergunning, ontheffing, het indienen van een bezwaar of een klacht) kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval krijgt u binnen tien werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer we de toegezegde afhandelingstermijn niet kunnen nakomen, krijgt u direct bericht over een nieuwe termijn.

Uw privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een aanvraag). Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij nooit ter identificatie van individuele personen.

Cookies

De website van de provincie Noord-Holland plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden ondermeer gebruikt om de website van de provincie Noord-Holland af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Deze houdt in dat bezoekers van websites geïnformeerd moeten worden over het gebruik van cookies (welke en waarom) en keuzes moeten maken over het al dan niet plaatsen van cookies. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zicht richten op de Nederlandse markt. Voor elke niet strikt noodzakelijke cookie moet toestemming gegeven worden. Een strikt noodzakelijke cookie is bijvoorbeeld het onthouden van inloggegevens of producten die in het winkelmandje zitten.

Cookies die bij uw bezoek aan onze website geplaatst (kunnen) worden

Bij uw bezoek aan onze website kunnen de volgende cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen:
Strikt noodzakelijk: Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld. Deze cookies worden ook gebruikt om vast te leggen en/of te onthouden dat een ander soort cookie wel of niet mag worden geplaatst.
Statistiek: Wij gebruiken deze cookies om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. De provincie gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor het verzamelen van de gegevens gebruiken wij Digital Analytics van Nedstat. Daarnaast gebruiken we ook Google (Analytics). De provincie Noord-Holland kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.
Extern: Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Zoals YouTube en Google Maps. YouTube gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Een cookie bevat informatie over de computer waarmee een video bekeken wordt, of over de gebruiker die deze bekijkt. YouTube gebruikt de verzamelde gegevens ondermeer om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd.
Google Maps plaatst geografische kaarten op de websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.


Toestemming voor cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u welke (niet strikt noodzakelijke) cookies we mogen plaatsen. U kunt uw cookie-instelling op elk gewenst moment wijzigen via de link rechts onderaan elke pagina.

Auteursrecht

De provincie Noord-Holland bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.noord-holland.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via de nieuwsredactie van de provincie Noord-Holland kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal (nieuwsredactie@noord-holland.nl)

Ingezonden reacties

Bij ingezonden reacties op weblogs en nieuwsberichten behoudt de nieuwsredactie van de provincie Noord-Holland zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Reacties dienen betrekking te hebben op het onderwerp van het bericht waarbij ze worden geplaatst. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten zijn niet toegestaan. Ook advertenties en andere commerciële uitingen worden niet geplaatst.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u op een hyperlink naar zo’n externe site klikt, verlaat u de website van de provincie Noord-Holland en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden. De provincie Noord-Holland is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Archief website

Eerdere versies van deze website vindt u op Archiefweb.eu. Vanaf 29 mei 2015 wordt www.noord-holland.nl dagelijks gearchiveerd.