Verhuur ligplaatsen woonboten en recreatievaartuigen

Voor het maken van een ligplaats of steiger voor een recreatievaartuig of woonboot in één van de provinciale vaarwegen, moet een ontheffing worden aangevraagd. Als de ontheffing is verleend, wordt een overeenkomst voor de huur van oppervlaktewater opgemaakt.

De huursom is als volgt opgebouwd: 

  • recreatievaartuig: prijs per m2 is € 6,48 (prijspeil 2018), welk bedrag vermeerderd wordt met 21% BTW
  • steiger: prijs per m2 is € 6,48 (prijspeil 2018)

De minimale huursom voor een recreatievaartuig en/of steiger is € 30,00 exclusief BTW (prijspeil 2018). 

Voor ligplaatsen van woonarken gelden 3 categorieën huurprijzen per m2. Deze huur is afhankelijk van de locatie:

  • € 10,00 per m2 voor buiten stedelijk
  • € 12,50 per m2 voor overig binnen stedelijk
  • € 15,00 per m2 voor Amsterdam en Amstel

De huursom wordt per 1 januari van elk jaar geïndexeerd. De Ringvaart in de Haarlemmermeerpolder is een uitzondering: daar verleent de provincie Noord-Holland de ontheffing, maar sluit het Hoogheemraadschap van Rijnland de huurovereenkomst. Bekijk voor meer informatie de Verdeling huurprijzen ligplaatsen.