Regio Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit acht gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Regio-indeling Zaanstreek-Waterland

Stand van zaken

In de regio werken verschillende gemeenten aan de versterking van hun bestuurskracht. Beemster werkt intensief samen met Purmerend. De OVER-gemeenten (Wormerland en Oostzaan) zoeken partners om hun samenwerkingsvorm robuuster te maken. De gemeenten Zeevang en Edam-Volendam zijn per 1-1-2016 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Edam-Volendam.
De gemeenteraad van Landsmeer nam op 17 december 2015 het wilsbesluit om te gaan samenwerken met de gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland. De gemeente Waterland besloot op 15 september 2016 om in deze collegeperiode geen bestuurlijke fusie te onderzoeken, maar samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Wormerland en Oostzaan te onderzoeken op welke wijze slim kan worden samengewerkt.

De provincie vindt het van belang dat de gemeenten hun keuzes voor samenwerking en bestuurskrachtversterking beschouwen in een regionale context. De ontwikkelingen moeten elkaar immers niet in de weg zitten, maar bijdragen aan bestuurskrachtigere gemeenten en een sterkere regio. Restproblematiek moet worden voorkomen. De provincie zal de gemeenten daarom blijven stimuleren om in hun processen de regionale context in ogenschouw te houden.

Zie ook

Persbericht: ‘Herindelingsadvies samenvoeging Edam-Volendam en Zeevang naar de minister’ van 28 mei 2014

Zienswijze GS op herindelingsadvies Edam-Volendam en Zeevang d.d. 28-5-14 (pdf - 204,1 kb)

Herindelingsadvies Edam-Volendam en Zeevang  (pdf - 942,28 kb)

Wetsvoorstel tot samenvoeging Edam-Volendam en Zeevang (pdf - 145,03 kb)

Rapport Bandell: ‘Natuurlijke verbindingen. Een onderzoek naar de regionale opgaven voor de gemeenten Zaanstreek-Waterland’ (pdf - 959,17 kb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Bron, telefoon: 023 – 514 4649, e-mailadres: brone@noord-holland.nl.