Regio West-Friesland

De regio West-Friesland bestaat uit 7 gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec.

Bestuurlijke indeling regio West-Friesland

Stand van zaken

De 7 gemeenteraden hebben in 2013 een Pact van Westfriesland opgesteld. In dit pact staat de ambitie van de 7 gemeenten om de regio binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te laten behoren. Met dit pact willen de gemeenten met ondersteuning van de provincie de regio versterken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.
In West-Friesland hebben de afgelopen jaren verschillende gemeenten gesproken over hun bestuurlijke toekomst. De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten gestimuleerd om een zorgvuldig proces te doorlopen. Zo hebben Gedeputeerde Staten op 7 april 2009 een regiovisie vastgesteld voor West-Friesland. Hierin geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij (in grote lijnen) de bestuurlijke toekomst van de regio zien.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) hebben de mogelijkheden voor het intensiveren van de samenwerking in de afgelopen periode verkend. Uiteindelijk hebben de 3 gemeenteraden besloten tot een ambtelijke fusie van de 3 SED-gemeenten. Deze ambtelijke fusie is per 1 januari 2015 gerealiseerd. De SED-organisatie moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, het verminderen van de kwetsbaarheid, het realiseren van efficiencyvoordelen en het benutten van strategische voordelen van samenwerking in de regio. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen den Haak, telefoon: 023 – 514 4251, e-mailadres: haakm@noord-holland.nl.