Regio Alkmaar

De regio Alkmaar bestaat uit 7 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Bestuurlijke indeling regio Alkmaar

Stand van zaken

In de regio Alkmaar oriënteren diverse gemeenten zich op het intensiveren van de samenwerking om zo de bestuurskracht te versterken. De 7 gemeenten werken in regionaal verband samen aan het opstellen van een Regiobeeld 2025 en bijbehorende regionale uitvoeringsagenda. Noord-Holland blijft deze ontwikkelingen met belangstelling volgen en wil graag met de regio in gesprek blijven om te bekijken wat de provincie voor de regio kan betekenen. Voor de provincie staat de clusteraanpak voor Noord-Holland Noord daarbij centraal.

BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Castricum en Heiloo hebben medio 2013 hun colleges gevraagd om de mogelijkheden van intensieve samenwerking te verkennen. De gemeente Uitgeest, onderdeel van de regio IJmond, deed ook mee met deze verkenning. Uitgeest heeft een zorgvuldige vergelijking gemaakt van de mogelijke opties binnen de BUCH en de regio IJmond om hun bestuurskracht te versterken. Begin 2014 hebben de 4 gemeenten besloten om een intensieve ambtelijke samenwerking op te gaan zetten. Eind 2014 hebben de 4 colleges het voornemen uitgesproken tot een ambtelijke fusie per 1-1-2017. Op 24 juni hebben de 4 gemeenteraden besloten om per 1 januari 2017 ambtelijk te fuseren en instemming te geven aan de colleges van B&W om de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH op te richten.

Nieuwe gemeente Alkmaar per 1-1-2015

De gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar zijn per 1-1-2015 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Alkmaar. Op 19 november 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en zijn de leden van de raad van de nieuwe gemeente Alkmaar gekozen.

Zie ook

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen den Haak, telefoon: 023 – 514 4251, e-mailadres: haakm@noord-holland.nl.