Amsterdam

De gemeente Amsterdam valt niet zozeer binnen één van de acht regio’s die de provincie Noord-Holland in haar beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ onderscheidt.

Uiteraard werkt deze gemeente wel samen met andere gemeenten in de provincie, maar niet zodanig dat echt sprake is van één af te bakenen regio waar Amsterdam mee verbonden is. De Amsterdamse samenwerking vindt vooral plaats binnen het verband van de Metropoolregio Amsterdam. Dit samenwerkingsverband is van groot belang voor een goede invulling van de taken van Amsterdam en haar buur(t)gemeenten.

Amsterdam

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen van der Wal, telefoon: 023 – 514 3465, e-mailadres: Walj@noord-holland.nl

 

Uitgelicht