Willem Arondéuslezing

Jaarlijks nodigen Provinciale Staten van Noord-Holland iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie uit de Willem Arondéuslezing te houden. Met de lezing willen provinciale staten de herinnering aan kunstenaar en verzetsstrijder Willem Arondéus levend houden.

Willem Arondéus (1894-1943) was een moedig en eigenzinnig mens. Al op jonge leeftijd kwam hij openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uit. In die dagen - begin vorige eeuw - een ongewone en gedurfde houding die indruiste tegen de heersende opvattingen, ook zoals die golden in de liberale kunstenaarskring waarin Arondéus verkeerde.

Tijdens de bezettingsjaren ‘40-’45 was hij actief in het kunstenaarsverzet en een van de leiders van de overval in 1943 op het Amsterdams bevolkingsregister, een daad waarvoor hij met zijn leven heeft geboet. In de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem hangen enige door hem vervaardigde wandkleden.

Bas Haring, filosoof en wetenschapper, hield in 2017 de Willem Arondéuslezing.De lezing met de titel ‘Dwarsliggers, uitzonderingen en andere vreemde snuiters’, vond plaats op 10 mei 2017 om 20.00 uur in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Op deze pagina is de tekst van die lezing te downloaden.

Foto Bas Haring
Bas Haring (foto: Heidi de Gier)