Actueel

 • 30.000 euro voor app-idee Provinciale Staten

  19 oktober 2018 30.000 euro voor app-idee Provinciale Staten App-ontwikkelaars kunnen een prijs winnen van € 30.000 voor het beste idee voor een app waarmee inwoners, journalisten en andere geïnteresseerden informatie van Provinciale Staten eenvoudiger kunnen volgen.
 • Welke vrouw krijgt volgend jaar eerste Ribbius Peletier penning?

  10 oktober 2018 Welke vrouw krijgt volgend jaar eerste Ribbius Peletier penning? Ze was de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland en werkte haar hele leven aan vrouwenrechten. Nu wordt een penning naar haar vernoemd: Liesbeth Ribbius Peletier.
 • Besluiten Provinciale Staten van 8 oktober 2018

  09 oktober 2018 Besluiten Provinciale Staten van 8 oktober 2018 Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stelden maandag de Verklaring van geen bedenkingen voor de Versterking van de Markermeerdijken vast.
 • Statenleden bezoeken natuurontwikkelingsprojecten Waterland

  02 oktober 2018 Statenleden bezoeken natuurontwikkelingsprojecten Waterland Opsomming Natuurontwikkeling, het tegengaan van bodemdaling van veenweidegebieden en weidevogelbeheer. Daarover informeerden Statenleden van de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu zich tijdens hun werkbezoek aan Waterland op maandag 1 oktober.
 • Noord-Holland zet het huis van de democratie open

  14 september 2018 Noord-Holland zet het huis van de democratie open Politiek gaat over ons allemaal. Provinciale Staten nodigen daarom Noord-Hollanders uit om de democratie mee te maken. Bijvoorbeeld met ‘Het Provinciespel’ of als ‘Gast van de Staten’. Nieuw is het jongerenprogramma De Provinciestrijd.
 • Sollicitatieprocedure commissaris van de Koning Noord-Holland geopend

  13 september 2018 Sollicitatieprocedure commissaris van de Koning Noord-Holland geopend Noord-Holland zoekt een nieuwe commissaris van de Koning (cvdK). Vanaf 13 september kunnen kandidaten solliciteren bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Minister Ollongren ontvangt 12 september profielschets nieuwe cvdK

  05 september 2018 Minister Ollongren ontvangt 12 september profielschets nieuwe cvdK Op 12 september stellen Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland vast. Daarna bieden zij de profielschets aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Vervolgens stelt de minister de vacature open.
 • Geef een klas op voor het provinciespel

  31 augustus 2018 Geef een klas op voor het provinciespel Het provinciespel is een succes in Noord-Holland. Scholen en docenten kunnen klassen daarom weer aanmelden voor dit interactieve spelprogramma. Scholieren spelen hierbij de rol van een provinciaal politicus.
 • Podcastserie voor aspirant Statenleden

  31 juli 2018 Podcastserie voor aspirant Statenleden Wat doet een Statenlid? Wat kun je ermee bereiken? Kun je het combineren met je privéleven? 6 Statenleden geven antwoord op deze vragen in een podcastserie.
 • Verhalen en voorwerpen voor tentoonstelling 100 jaar vrouwenkiesrecht gezocht

  24 juli 2018 Verhalen en voorwerpen voor tentoonstelling 100 jaar vrouwenkiesrecht gezocht - opsomming Anekdotes, foto’s en filmpjes gezocht voor een tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland! In 1919 kregen vrouwen kiesrecht. Hoe zag de strijd voor vrouwenrechten eruit in Noord-Holland?
 • Gezamenlijke hoorzitting Duinpolderweg

  16 juli 2018 Gezamenlijke hoorzitting Duinpolderweg Op vrijdag 7 september 2018 houden Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een gezamenlijke hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg.
 • Leerlingen Comenius College spelen Provinciale Staten

  13 juli 2018 Leerlingen Comenius College spelen Provinciale Staten Wat kan je verwachten als je met de klas het provinciespel gaat spelen? Tijdens het provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar?
 • Zoekmachine maakt volgen provinciaal bestuur eenvoudiger

  10 juli 2018 Zoekmachine maakt volgen provinciaal bestuur eenvoudiger Afbeelding De provincie Noord-Holland heeft de informatie van Provinciale Staten vanaf 9 juli vrijgegeven als open data.
 • Besluiten Provinciale Staten 9 juli 2018

  10 juli 2018 Besluiten Provinciale Staten 9 juli 2018 Afbeelding Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stelden op 9 juli de jaarrekening 2017 vast. De Statenleden Heleen Keur (CDA) en Paul Slettenhaar (VVD) namen afscheid. Zij gaan aan de slag als wethouder in respectievelijk Den Helder en Castricum.
 • Besluiten Provinciale Staten 11 juni 2018

  12 juni 2018 Besluiten Provinciale Staten 11 juni 2018 Afbeelding Een onderzoek naar het bundelen van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Schagen. Deelname van de provincie aan een rijksonderzoek naar een vliegveld in zee. Een uitnodiging aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor een toelichting bij de gaswinning bij Warder, waar vorige week een aardbeving was.
 • Noord-Hollanders praten mee over hun nieuwe cdK

  04 juni 2018 Noord-Hollanders praten mee over hun nieuwe commissaris van de Koning De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning (cdK). Wat voor persoon moet dat zijn? Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de nieuwe commissaris? Deze maand kunnen Noord-Hollanders daarover meepraten op de website van de provincie.
 • Kijk vanavond live naar de Willem Arondéuslezing op NH

  08 mei 2018 Willem Arondéuslezing 2018 door Nazmiye Oral Afbeelding Dinsdag 8 mei 2018 kun je de Arondéuslezing tussen 20.00-20.45 uur live volgen op zender NH en via de website van NH.
 • Besluiten Provinciale Staten 23 april 2018

  25 april 2018 Besluiten Provinciale Staten 23 april 2018 Opsomming Provinciale Staten hebben een nieuwe referendumverordening aangenomen. Dit maakt een raadgevend correctief referendum in Noord-Holland mogelijk.
 • Oplossingen bodemdaling veengebieden

  18 april 2018 Oplossingen bodemdaling veengebieden Afbeelding De leden van de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu (NLWM) zijn samen met gedeputeerden Adnan Tekin en Cees Loggen vorige week op werkbezoek geweest in zowel Nederland als Duitsland.
 • Bijeenkomsten Provinciale Staten over ontwerp Omgevingsvisie NH2050

  12 april 2018 Bijeenkomsten Provinciale Staten over ontwerp Omgevingsvisie NH2050 Provinciale Staten (PS) nodigen Noord-Hollandse gemeenteraadsleden en bestuursleden van waterschappen uit om mee te denken over de ontwerp Omgevingsvisie NH 2050.
 • Jongeren maken kennis met provinciale politiek

  28 maart 2018 Jongeren maken kennis met provinciale politiek Spelenderwijs kennismaken met de provinciale politiek. Leerlingen van het NOVA college uit Hoofddorp speelden woensdag 28 maart het nieuwe provinciespel.
 • Besluiten Provinciale Staten 26 maart 2018

  28 maart 2018 Besluiten Provinciale Staten 26 maart 2018 Afbeelding Provinciale Staten (PS) hebben voor dit jaar 69 miljoen extra uitgetrokken voor nieuw beleid op het gebied van waterrecreatie, infrastructuur, tegengaan bodemdaling veenweidegebieden, ecologische oevers, fietsinfrastructuur en regionale economie.
 • Willem Arondéuslezing 2018 door Nazmiye Oral

  28 maart 2018 Willem Arondéuslezing 2018 door Nazmiye Oral Afbeelding Vrijdenker Nazmiye Oral houdt dit jaar op 8 mei de Willem Arondéuslezing. Provinciale Staten van Noord-Holland nodigen hiervoor ieder jaar een eigenzinnige Nederlander uit. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 • Gratis cursus 'Politiek Actief' voor inwoners Noord-Holland

  23 februari 2018 Gratis cursus 'Politiek Actief' voor inwoners Noord-Holland Op dinsdag 3 april en woensdag 11 april starten in Haarlem twee cursussen Politiek Actief van de provincie Noord-Holland. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.
 • Besluiten Provinciale Staten 12 februari 2018

  14 februari 2018 Besluiten Provinciale Staten 12 februari 2018 De eerste vergadering van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland in 2018 begon met de installatie van Marco Deen, Statenlid van de PVV. Daarnaast hebben PS groen licht gegeven voor windpark Spuisluis in de gemeente Velsen. En geld vrijgemaakt voor het versnellen van woningbouw in Noord-Holland.
 • Omgevingsvisie NH2050: de regio aan zet

  09 februari 2018 Omgevingsvisie NH2050: de regio aan zet Provinciale Staten van Noord-Holland roepen raadsleden en waterschapbestuurders in Noord-Holland op om komende maanden mee te denken over de Omgevingsvisie NH2050.
 • Hoe bereikbaar en leefbaar is het platteland van Noord-Holland?

  01 februari 2018 Hoe bereikbaar en leefbaar is het platteland van Noord-Holland? 1 Statenleden vormden zich tijdens de Statendag op 29 januari een beeld hoe bereikbaar en leefbaar het Noord-Hollandse platteland is .
 • Statenleden over windpark Spuisluis en duurzame energie

  23 januari 2018 Statenleden over windpark Spuisluis en duurzame energie In Nederland moet in 2020 14% van de energie duurzaam opgewerkt worden. Daarom heeft het Rijk met de provincie Noord-Holland afgesproken dat in 2020 685,5 megawatt (MW) door windturbines op land wordt opgewekt.
 • Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017

  19 december 2017 Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017 Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kwamen op 18 december voor het laatst in 2017 bijeen.
 • Gevraagd: initiatieven voor het platteland

  15 december 2017 Bereikbaarheid platteland Hoe blijft het platteland leefbaar en bereikbaar? Heeft u een initiatief dat hieraan een bijdrage levert? Of juist een goed idee waarvoor u steun wilt hebben?
 • Statenlid Jack Portegijs (PVV) overleden

  13 december 2017 Statenlid Jack Portegijs (PVV) overleden Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer Jack Portegijs, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de PVV sinds april 2015.
 • Lessen trekken uit N201 voor Duinpolderweg

  04 december 2017 Lessen trekken uit N201 voor Duinpolderweg Leden van de commissie Mobiliteit en Financiën van de provincie Noord-Holland bezochten 1 december samen met bestuurders uit de regio de vernieuwde N201 ten noorden van Uithoorn.
 • Leerlingen ROC Amsterdam op bezoek in provinciehuis

  01 december 2017 Leerlingen ROC Amsterdam op bezoek in provinciehuis Leerlingen van de studie beveiliging van het ROC Amsterdam bezochten op 1 december het provinciehuis van Noord-Holland.
 • Statenleden over duurzame landbouw: minder vlees en meer bonen?

  28 november 2017 Statenleden over duurzame landbouw: minder vlees en meer bonen? De provincie streeft naar een duurzame landbouw die een bijdrage levert aan een goede leefomgeving en het klimaat. Hoe zij dat het beste kan doen, daarover verschillen de politieke partijen in Provinciale Staten.
 • PS bezoeken OV-knooppunt Zaanstad

  28 november 2017 PS bezoeken OV-knooppunt Zaanstad De ontwikkeling van OV-knooppunten is al een aantal jaren één van de speerpunten van het provinciale beleid. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van gebieden rond stations tot hoogwaardige locaties voor wonen, werken en recreëren.
 • Besluiten Provinciale Staten 13 november 2017

  14 november 2017 Besluiten Provinciale Staten 13 november 2017 Deze Statenvergadering is een vervolg op de geschorste vergadering van maandag 6 november en begon met het in stemming brengen van de moties voor de Koers Omgevingsvisie 2050 die op 9 oktober zijn ingediend.
 • Besluiten Provinciale Staten 6 november 2017

  07 november 2017 Besluiten Provinciale Staten 6 november 2017 Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland hielden op 6 november Algemene Beschouwingen. Dit vindt elk jaar plaats als de begroting, en daarmee de plannen voor het komende jaar, op de agenda staat.

Uitgelicht