Declaraties

De declaraties van gedeputeerden en directieleden worden elk kwartaal gepubliceerd op onze website. De declaraties van gedeputeerden zijn te vinden vanaf april 2011. Onder Gedeputeerde Staten Algemeen vindt u declaraties die voor het college als geheel zijn gedaan.

Vergoedingen

Gedeputeerden krijgen een vaste vergoeding voor onkosten, naast hun vaste salaris. Dit salaris is de hoogste periodiek van schaal 17 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren (Bbra). Ook hebben gedeputeerden recht op een eindejaarsuitkering en een vakantie-uitkering, die gelijk is aan die van rijksambtenaren.

Meer informatie salaris, onkostenvergoedingen en andere uitkeringen

Meer informatie over salaris, onkostenvergoedingen en andere uitkeringen van gedeputeerden kunt u vinden in het Rechtspositiebesluit gedeputeerden. De jaarlijkse aanpassingen, bijvoorbeeld loonstijgingen, staan in de Circulaire (onkosten-)vergoeding leden Gedeputeerde Staten, leden Provinciale Staten en commissieleden.

Alle regels over vergoeding van de overige ambtskosten staan in de Regeling rechtspositie gedeputeerden

De regels die gelden voor declaraties staan in de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland 2010.
De directieleden vallen onder de CAO Provincies en de daarvan afgeleide (inter-)provinciale regelingen.

Administratie

De uitgaven/declaraties zijn op de volgende 3 manieren in de administratie van de provincie Noord-Holland vastgelegd.

  1. De declaraties via de salarisstroken van de gedeputeerden, commissaris van de Koning en de directieleden. Hierop staan de bedragen vermeld die de bestuurders en directieleden hebben voorgeschoten en gedeclareerd. Ze krijgen die bedragen via het salaris uitbetaald.
  2. De facturen. Hierop staan bedragen die aan leveranciers zijn betaald voor diensten aan bestuurders en directieleden.
  3. De afrekeningen van de creditcards van bestuurders en directieleden.

Op deze 3 manieren declareren gedeputeerden, de commissaris van de Koning en directieleden onder meer de reis- en verblijfkosten voor dienstreizen in Nederland en in het buitenland, diners en lunches met medewerkers en/of externen, lidmaatschappen, enzovoort.