Persmap streekbezoek West-Friesland 2018

In deze digitale persmap vindt u informatie over het streekbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan West-Friesland, provincie Noord-Holland op donderdag 28 juni 2018.
De informatie wordt geregeld geactualiseerd.

Persprogramma

Hier vindt u de persregeling en het persprogramma.

Foto’s streekbezoek

Hier vindt u foto’s van het streekbezoek.

Streekbezoek West-Friesland, provincie Noord-Holland

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 28 juni 2018 een streekbezoek aan West-Friesland in de provincie Noord-Holland. Tijdens het bezoek staan ontwikkelingen in de regio centraal, met name op het gebied van agro-industrie, wereldhandel en ondernemen en plattelandsontwikkeling. De Koning en Koningin bezoeken Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen en Medemblik.
West-Friesland maakt onderdeel uit van ‘Greenport Noord-Holland Noord’, de groentetuin van Noordwest-Europa. Bedrijven in de zogenaamde Seed Valley zijn toonaangevend als het gaat om plantenveredeling, zaadtechnologie en vernieuwende duurzame productieprocessen. Het Oostereiland in Hoorn, voorheen de thuishaven van VOC-schepen, is door ondernemers en gemeente omgevormd tot een nieuwe bestemming met woningen en recreatie. Op dit moment wordt de nieuwe Westfrisiaweg aangelegd voor een betere bereikbaarheid in en van de regio.

10.00 uur Hoorn

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima starten het streekbezoek in Hoorn, sinds de Gouden Eeuw van economisch belang voor de regio en nu de centrumgemeente van West-Friesland. Het Oostereiland is in de Gouden Eeuw aangelegd met een scheepswerf en pakhuizen. Ondernemers en gemeente hebben het omgevormd tot onder andere woningen, kantoren, musea, een hotel in een voormalige gevangenis en waterrecreatie. De Koning en Koningin worden ontvangen door de commissaris van de Koning, de heer J.W. Remkes, in de foyer van de Cinema. Zij krijgen een toelichting op ontwikkelingen en uitdagingen in de regio. Aansluitend spreekt het Koninklijk Paar over de vernieuwing van het Oostereiland en maken zij een korte vaart per duurzame watertaxi door de haven.

10.00 uur Aankomst Koning en Koningin Oostereiland, Hoorn
  In foyer ontmoeting burgemeesters van te bezoeken gemeenten
  Korte wandeling door het complex en uitleg
  Korte wandeling naar opstapplek watertaxi
  Vaartocht in binnenhaven langs Oude Doelenkade naar opstaplocatie bus
10.55 uur Vertrek bus naar Drechterland

 

Foto's Oostereiland Hoorn

11.15 uur Drechterland

De Koning en Koningin bezoeken in Drechterland de bouwplaats van de nieuwe Westfrisiaweg. De weg ontsluit de regio en loopt van Alkmaar tot Enkhuizen. Op deze locatie zijn twee onderdoorgangen aangelegd om het open landschap te behouden. Het Koninklijk Paar spreekt met betrokkenen over het bestuurlijke proces en met omwonenden over de gevolgen van de aanleg van de weg voor onder andere de leefbaarheid en het aanzien van het landschap en de dorpslinten. Een aantal woningen heeft moeten wijken voor de aanleg van dit deel van de weg.
Ook spreken zij over nieuwe ontwikkelingen op provinciale wegen, waaronder de slimme zelfrijdende auto.

11.15 uur Aankomst bij bouwkeet Heijmans Westfrisiaweg, Drechterland
  Gesprek over realisatie en uitdagingen Westfrisiaweg
  Verplaatsing naar buiten voor gesprek met omwonenden
11.50 uur Vertrek naar Stede Broec

 

Foto's Westfrisiaweg

12.00 uur Stede Broec

De West-Friese gemeenten werken samen aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. De Koning en Koningin hebben een gesprek in de kantine van voetbalvereniging De Zouaven in Grootebroek met onder anderen ouders, jongeren van team BAD (Team Bewust Alcohol en Drugs), een preventieprofessional en vrijwilligers achter de bar. Onder het project ‘in control of alcohol en drugs’ valt ook het vergroten van de weerbaarheid van jongeren.

12.00 uur Aankomst bij Voetbalvereniging De Zouaven, Stede Broec
  Gesprek over jongeren en alcoholmisbruik
12.30 uur Vertrek naar Enkhuizen

 

Foto's voetbalvereniging Zouaven

12.50 Enkhuizen

Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar het groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden. Het familiebedrijf is een wereldspeler op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe groenterassen, met vestigingen in 25 landen en 2000 medewerkers. In het interne opleidingsinstituut, de Enza Academy, krijgen jonge talenten en (senior)managers op maat gemaakte trainingsprogramma’s voor verdere ontwikkeling en samenwerking. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken het nieuwe lab en spreken over opleidingsmogelijkheden, tekort aan personeel en de kansen die Enza Zaden biedt met de Academy. Ook krijgen zij uitleg over het ontwikkelen van groenterassen voor 'plant factories', teelt in afgesloten cellen waarin alle klimaatfactoren onder controle te houden zijn.

12.50 uur Aankomst bij Enza Zaden Zaden Beheer BV
  Rondleiding verdelingslaboratorium
  Gesprek Enza academy (Engelstalig)
  Uitleg urban farming (Engelstalig)
13.30 uur Vertrek naar Enkhuizen-centrum


Foto's Enza Zaden

In Enkhuizen vindt vervolgens een rondetafelgesprek plaats over de agri- en foodsector, waaraan  bedrijven uit de vijf gemeenten deelnemen. Zij spreken over hoe zij aan de wereldtop kunnen blijven en wat de belangrijkste uitdagingen zijn.

13.40 uur Aankomst stationsrestauratie
  Rondetafelgesprek over kansen en uitdagingen agro-industrie
14.10 uur Vertrek naar Medemblik

 

14.40 Medemblik

De Koning en Koningin sluiten het streekbezoek af bij het Internationale Sailing Center Medemblik (ISC Medemblik). Het zeilcentrum is de thuishaven van het internationale topzeilen, als de tweede officiële trainingslocatie ter wereld. Bij het ISC traint talentvolle jeugd op weg naar een olympische carrière. Tijdens het bezoek van de Koning en Koningin vindt een zeildemonstratie plaats en spreken zij met talenten.

14.40 uur Aankomst International Sailing Center (ISC) Medemblik
  In zeilcentrum uitleg over gaande zeildemonstratie
  Voor het zeilcentrum ontmoeting met enkele talenten
15.10 uur Einde officieel bezoek

 

Foto's Regatta Medemblik

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Accreditatie is mogelijk tot 25 juni, 12.00 uur, bij de provincie Noord-Holland teskee@noord-holland.nl

Op enkele locaties is in verband met de beschikbare ruimte een beperkte toegang voor de media.
26 juni ontvangt u per email het persprogramma met uitgebreide informatie.

Voor meer informatie:

Provincie Noord-Holland: Raymond Fillet, woordvoerder, tel. 06 – 1830 6074
Gemeente Hoorn: Marloes Hoorn, tel. 06 – 2418 5756
Gemeenten Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen: Jade Koster, tel. 06 – 5117 0119
Gemeente Medemblik: Elly Klut, tel. 06 – 2249 0142

Regionale bestuurskracht West-Friesland
 
Rijksvoorlichtingsdienst: 070 – 3564142
www.koninklijkhuis.nl
www.twitter.com/koninklijkhuis
www.facebook.com/hetkoninklijk.huis
www.youtube.com/koninklijkhuis
www.instagram.com/koninklijkhuis

 

Uitgelicht