Weblog: Amsterdam, wees zuinig op je bedrijven!

25 januari 2018

Amsterdam en zijn directe omgeving zijn groot geworden door ondernemerslust, bedrijvigheid, internationale handel, financiële innovatie en een open blik op de wereld om hen heen.

Daardoor behoort het gebied tot de Europese top vijf van economische sterke regio’s. Dat willen we graag zo houden. Sterker nog binnen de Metropoolregio Amsterdam, waarin Flevoland, Noord-Holland en 33 gemeenten samenwerken, hebben we de ambitie te groeien naar de derde plaats. Een regio met goede fysieke en digitale verbindingen, een regio met grote aantrekkingskracht op internationaal talent, gebouwd op het fundament van een perfect functionerend industrieel netwerk.
Niet voor niets voelen zowel TATA Steel als Booking.com, Schiphol en Stryker, Euronext en Damen Shipyards zich hier thuis.

Haven

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur lijkt Amsterdam te vergeten wat de stad groot heeft gemaakt: de havens, de overslag, de handel en vooral de mensen die daar werken. Natuurlijk ging de vlag toen het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA werd geloot, maar ondertussen wordt de ontwikkeling van bedrijven in het havengebied gehinderd en de groei van Schiphol ter discussie gesteld.

Alles en iedereen moet momenteel wijken om plaats te maken voor woningen in Amsterdam. Ik vraag me af waar al die nieuwe bewoners straks gaan werken? Het kan toch niet zo zijn dat Amsterdam een stad wordt voor alleen hoogopgeleiden, voor mensen die hun woning via Airbnb verhuren en voor expats, terwijl alle andere bedrijvigheid én de bijbehorende werkgelegenheid over de gemeentegrenzen worden gejaagd?

Binnen de Metropoolregio hebben we heldere afspraken gemaakt over het combineren van de toenemende woningbehoefte en het bieden van ruimte aan bedrijvigheid. Die afspraken zijn vastgelegd in het rapport ‘Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen 2017 – 2030’. Kort gezegd komt het erop neer dat er tot 2030 binnen de MRA voldoende plekken zijn voor bedrijven om zich te vestigen. Op sommige van die plekken kunnen wonen, werken en recreëren heel goed samen gaan, maar niet overal. Ook laat niet iedere vorm van bedrijvigheid zich goed combineren met wonen. Dat zijn vaak de bedrijven die in economisch mindere tijden veel Amsterdammers aan het werk hebben gehouden. Niet alleen academici, maar juist ook veel MBO’ers.

Nu het economisch beter gaat moeten deze bedrijven plaatsmaken voor woningen. Natuurlijk is er aantoonbaar behoefte aan die woningen, maar laten we eerlijk zijn, de gemeente verdient ook meer aan een woninglocatie dan aan een bedrijventerrein. In MRA-verband hebben we afgesproken dat we in goed overleg met elkaar én met de ondernemers kijken hoe we omgaan met het vestigen of verplaatsen van bepaalde bedrijvigheid. Toch bereiken mij dagelijks berichten dat veel ondernemers in tamelijk botte bewoordingen te kennen wordt gegeven dat er geen plaats voor hen is binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. In toenemende mate beschouwt Amsterdam de rest van het land als “overloopgebied”. Het kan niet zo zijn dat Amsterdam alle lusten – woningen en goed betaald witte-boordenwerk – krijgt, en de buurgemeenten alleen bedrijventerreinen, industrie en blauwe-boordenwerk.

Juist voor een evenwichtige ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam is het van belang dat de betrokken gemeenten zich een betrouwbare overheid tonen. Ook Amsterdam. Amsterdam is tenslotte geen eiland. Ook groener, duurzamer en welvarender doe je samen. Partijen hebben het over durf en optimisme, over gezonde groei en heldere keuzes. Daar ben ik het zeer mee eens. Maar dat betekent ook dat je gemaakte afspraken nakomt. Dat je een open blik houdt op de wereld om je heen.

Jaap Bond,
25 januari 2018
 

Uitgelicht

Portretfoto Jaap Bond