Terinzagelegging ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening

Op 29 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland een ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking tot natuurnetwerk Nederland strandzonering en kleinschalige ontwikkeling is vastgesteld.

Onderwerpen

In de voorgestelde wijziging komen de volgende onderwerpen terug:

  • Kleinschalige ontwikkeling, artikel 5c;
  • Voormalige agrarische bouwpercelen, artikel 17;
  • Natuurnetwerk Nederland en natuurverbinding, artikel 19;
  • Strandzonering, artikel 31.

Terinzagelegging

U kunt de ontwerpwijziging van vrijdag 6 juli tot en met vrijdag 14 september 2018 inzien. Dit kan:

  1. op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  2. bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, te Haarlem, op afspraak tel. 023-5143331.

De volgende documenten liggen ter inzage:

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van de PRV met de toelichting
  • Kaart bij de PRV waarin een wijziging wordt voorgesteld

Indienen van opmerkingen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over deze ontwerpwijziging worden ingediend. Dit kan schriftelijk of per e-mail. De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van M. Ebrahimi Poer, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres ebrahimim@noord-holland.nl onder vermelding van ‘Ontwerpwijziging PRV nummer 1076408/10764116.

Verdere procedure

Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen Gedeputeerde Staten op de reacties reageren. Provinciale Staten zullen vervolgens de wijzigingen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) al dan niet gewijzigd vaststellen. Naar verwachting wordt de wijziging van de PRV rond de jaarwisseling vastgesteld door Provinciale Staten. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de ontwerpwijziging kunt u terecht bij dhr. S. Ruijs (06 21 69 93 30).
 

Uitgelicht

Downloads