Terinzagelegging ontwerplijst zwemlocaties Noord-Holland 2018

Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemlocaties in oppervlaktewater aan op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit en veiligheid van de locaties. Op 30 januari hebben Gedeputeerde Staten de ontwerplijst voor het zwemseizoen 2018 vastgesteld en daarbij dezelfde 151 locaties aangewezen als in 2017.

De ontwerplijst zwemlocaties 2018 vindt u rechtsboven op de pagina. De lijst is van 8 februari tot en met 21 maart op afspraak ook in te zien bij de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem, tel. 023-5143331

Belanghebbenden kunnen tot en met 21 maart schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze dient u, onder vermelding van nummer 1035715/1035723, te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. dhr. J. van Brussel, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het E-mail adres brusselj@noord-holland.nl.

Voor nadere inlichtingen: dhr. J. van Brussel, tel. 023 – 514 3720.

 

Uitgelicht

Download