Ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 ter inzage leggen van donderdag 11 oktober 2018 tot en met woensdag 21 november 2018.

Het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 betreft de volgende aanpassingen van de kaart, waarop het gebied van het waterschap is aangegeven:

  • het nieuwe eiland ‘Centrumeiland’ – behorend bij IJburg, Amsterdam – wordt toegevoegd;
  • enkele kleine grenswijzigingen die zijn ontdekt tussen waterschappen worden opgelost i.v.m. de waterschapsverkiezingen in 2019.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende toelichting en kaartbijlage inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van 11 oktober tot en met 21 november tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • Provincie Noord-Holland: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, Haarlem
  • Provincie Zuid-Holland: Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • Provincie Utrecht: Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen.
Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit op onderdelen. Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht stellen uiteindelijk het besluit vast.

U kunt uw schriftelijke zienswijze o.v.v. ‘zienswijze reglement AGV’ sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie Beleid/sector Omgevingsbeleid, mw. J. Lanting
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

U kunt uw zienswijzen ook per e-mail versturen aan: Inspraak-Reglement-AGV@noord-holland.nl.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. J. Lanting, tel: 023 514 38 53.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. J. Lanting van de provincie Noord-Holland, tel. 023 514 38 53 of per email Inspraak-Reglement-AGV@noord-holland.nl.