Kennisgeving Luchthavenbesluit Hilversum

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland delen mede dat met ingang van 28 maart 2018 een jaar lang bij wijze van proef zal worden toegestaan dat helikopters met een maatschappelijk belang (traumahelikopter en politiehelikopter) buiten de uniforme daglichtperiode (De uniforme daglichtperiode is de periode van een kwartier voor zonsopkomst tot een kwartier na zonsondergang) gebruik maken van vliegveld Hilversum om te tanken.

Hiertoe is op 28 maart 2018 een ontheffing verleend op artikel 3.3, lid a van het Luchthavenbesluit, de provinciale vergunning voor het vliegveld.

Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten op basis van een aanvraag van de exploitant van het vliegveld en op basis van advies van de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum (CRO-H). In deze commissie zijn omliggende gemeenten, omwonenden, milieu-organisaties en gebruikers van het vliegveld vertegenwoordigd.

Na afloop zullen de ervaringen met deze proef door de CRO-H worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal de CRO-H een advies uitbrengen aan de provincie om het Luchthavenbesluit al dan niet te wijzigen om het gebruik van het vliegveld buiten de uniforme daglichtperiode voor maatschappelijke helikoptervluchten om te tanken definitief mogelijk te maken.

Nadere informatie

Het besluit van Gedeputeerde Staten, de aanvraag van de exploitant, het advies van de CRO-H en het Luchthavenbesluit Hilversum zijn te downloaden. Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G.A. Busweiler, 023-514 3661 of busweilerg@noord-holland.nl.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit (28 maart 2018) schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 

Uitgelicht

Downloads